Gecertificeerde luchthavens

Changed
17/02/2023

Wat is een gecertificeerde luchthaven?

Het ontwerpen, onderhouden en uitbaten van een luchthaven wordt sinds 2014 op het niveau van de Europese Unie geregeld met name door Verordening (EU) 2018/1139 en de verschillende op basis hiervan genomen uitvoeringsverordeningen.

Op basis van deze wetgeving certificeert het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer de Belgische luchthavens die:

  • publiek toegankelijk zijn voor commercieel luchtvervoer
  • een baanlengte van ten minste 800 meter hebben
  • voorzien zijn van een instrumentnadering

Gecertificeerde luchthavens staan onder toezicht van het DGLV. In België zijn dit de luchthavens van Antwerpen, Brussel-Nationaal, Charleroi-Brussel-Zuid, Kortrijk, Luik en Oostende-Brugge.

Hoe worden de modaliteiten voor de certificeringen bepaald?

Op Europees niveau

Op Europees niveau worden de modaliteiten voor de certificering van en het toezicht op luchthavens bepaald door:

  • Verordening (EU) Nr. 139/2014, die uitvoering geeft aan bepaalde artikelen van Verordening (EU) 2018/1139
  • en aangevuld met de aanvaardbare wijzen van naleving (AMC) en certificeringsspecificaties (CS) van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA), die meer gedetailleerde voorschriften bevatten.

Vrijstelling: Luchthaven Kortrijk

Verordening (EU) 2018/1139 voorziet een vrijstelling van de certificeringscriteria voor luchthavens met een laag verkeersvolume. Deze vrijstelling werd aan de luchthaven van Kortrijk verleend. Voor deze luchthaven is de certificering gebaseerd op de technische eisen die zijn beschreven in bijlage 14 bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (ICAO), ook bekend als “ICAO Annex 14 – Aerodromes Design and Operations” (document tegen betaling). Dit is een geheel van voorschriften die in het kader van de ICAO zijn opgesteld en [JH1] die via het koninklijk besluit van 15 maart 1954 in het Belgische rechtsgebied worden opgelegd.

Op federaal niveau

Op federaal niveau legt het DGLV de modaliteiten voor de certificering van luchthavens en de organisatie van het toezicht op de conformiteit ervan vast in de circulaires GDF-09 en GDF-14.

Circulaire GDF-10 verschaft de nodige verduidelijking en interpretatie van de bepalingen van bijlage 14 van de ICAO betreffende de wrijvingsbepaling en de draagkracht van de verhardingen van luchthavens.

Risico’s van vogelaanvaringen en bescherming van gecertificeerde luchthavens

Om beter in te spelen op de risico’s van vogelaanvaringen in de omgeving van de gecertificeerde luchthavens, richtte het DGLV het Belgian Aviation Wildlife Hazard Committee (BAWiHaC) op. Dit comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de zes gecertificeerde Belgische luchthavens en het Aviation Safety Directorate (ASD) van Defensie.

Het BAWiHaC stelde het handboek “Principles of Wildlife Management” op met principes voor het beheer van wilde dieren (op aanvraag verkrijgbaar via bcaa.airports@mobilit.fgov.be). Dit handboek wordt gebruikt als referentiedocument voor de organisatie en evaluatie van een wildbeheerssysteem op de luchthavens.

De bescherming van de omgeving van de luchthavens is ook een opdracht van het DGLV. Meer informatie vindt u op onze pagina Hindernissen en bebakeningen.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchthavens

Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : bcaa.airports@mobilit.fgov.be