ULM-terreinen

Changed
23/11/2022

Wat is een ulmodroom?                    

Een ulmodroom is een vliegveld dat uitsluitend bestemd is voor:

  • Ultralichte motorluchtvaartuigen (ULM’s);
  • Ultralichte motorluchtvaartuigen van het type "deltavleugel" (DPM);
  • Luchtvaartuigen met rotor (met name helikopters).

Welk type vergunning is vereist om een ulmodroom op te richten?

Wie in België een ulmodroom wilt vestigen, heeft een "vestigingsvergunning" nodig van het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

De vestigingsvergunning is verplicht voor zowel permanente als tijdelijke ulmodromen. In tegenstelling tot permanente ulmodromen kunnen tijdelijke ulmodromen gedurende maximaal 31 opeenvolgende dagen worden gebruikt.

Hoe vraag ik een vestigingsvergunning voor een ulmodroom aan?

Om een vestigingsvergunning van het DGLV te verkrijgen, moet u het stappenplan volgen dat in de circulaire GDF-04U is vastgelegd. Het vliegveld moet voldoen aan specifieke administratieve en technische eisen. Deze zijn ook vastgelegd in de circulaire GDF-04U. Het DGLV controleert of aan deze voorwaarden is voldaan voordat het een vergunning verleent.

Zodra de vergunning is verleend, zal het DGLV regelmatige controles van de permanente luchthavens uitvoeren.

Lijst van vliegvelden in België

De lijst met ulmodromen in België is te vinden op de eAIP-website van België & Luxemburg.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Airfields
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel

E-mail: bcaa.airfields@mobilit.fgov.be