Arealen voor ballonvaart

Changed
05/10/2022

Wat is een areaal voor ballonvaart?

Een areaal voor ballonvaart is een permanent luchtvaartterrein dat onder andere bestemd is voor het opstijgen van ballons. Het kan gaan om ballons die gebruik maken van hete lucht (heteluchtballons) en/of andere gassen die lichter zijn dan lucht (gasballons), of om luchtschepen.

Heb ik een machtiging van aanleg nodig voor een areaal voor ballonvaart?

Voor de arealen voor ballonvaart is er geen machtiging van aanleg vereist.

Voor de organisatie van luchtvaartmeetings met heteluchtballons zijn er echter toelatingen vereist. Voor meer informatie kan u terecht op onze pagina Ballonvaart.

Lijst van arealen voor ballonvaart in België

De lijst van arealen voor ballonvaart in België vindt u op de website eAIP Belgium&Luxembourg.

Meer info?

Voor informatie over de gebruiksvoorwaarden van een areaal voor ballonvaart kan u rechtstreeks contact opnemen met de exploitant van het areaal.

Voor specifieke informatie over kabelballonvaart, ballonmeetings en vrije bemande ballons buiten de arealen voor ballonvaart kan u terecht op onze pagina Een evenement organiseren.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Airfields
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel

E-mail: bcaa.airfields@mobilit.fgov.be