Luchtvaart

transport_aerien_banner

In navolging van het ministerieel besluit van zondag 1 november 2020 betreffenden de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, is een aangepast protocol voor de luchtvaart gepubliceerd. Dit protocol geeft duiding hoe de maatregelen die in het KB beschreven zijn binnen de luchtvaartsector  moeten toegepast worden.

 

Het DGLV is zich er terdege van bewust dat door deze nieuwe COVID 19 maatregelen   opnieuw vele trainingssessies, vaardigheidstests (skill-tests) en bekwaamheidsproeven (proficiency checks) niet kunnen doorgaan.

 

Het DGLV bekijkt, samen met EASA (European Aviation Safety Agency), welke maatregelen kunnen worden getroffen voor de piloten van wie rating(s), attesten en certificaten binnenkort vervallen. Deze maatregelen zullen in de loop van volgende week op deze website onder de rubriek COVID 19 gepubliceerd worden.