Trafiekrechten

Commerciële vluchten die toegang willen tot de Belgische markt moeten trafiek- of verkeersrechten hebben. De toekenning ervan gebeurt op basis van aanvraagformulieren en de daarin opgenomen criteria. Zo verzekeren we de vlotte werking en veiligheid van het Belgisch luchtruim.

Deze trafiekrechten worden door het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) toegekend voor het uitvoeren van geregelde of niet-geregelde commerciële luchtdiensten.

Voor de aanvraag van verkeersrechten bij het DGLV moet een luchtvaartmaatschappij in het bezit zijn van een geldige EASA TCO-vergunning. Meer info vindt u op de website van EASA.

We herinneren u eraan dat elk vliegtuig dat landt op een Belgische luchthaven met militair materieel aan boord de vereiste toestemming moet hebben van de bevoegde Belgische autoriteiten. Zonder deze toestemming(en) zal het vliegtuig het materieel moeten uitladen alvorens te mogen vertrekken. Overeenkomstig artikel 29 van de wet van 27 juni 1937, die de wet van 16 november 1919 op de luchtvaartnavigatie wijzigt, kan het materieel in beslag worden genomen.

We remind you that any aircraft landing at a Belgian airport carrying military equipment must have the required authorization from the relevant Belgian authorities. Without such authorization(s), the aircraft will be required to unload the equipment before being allowed to depart. According to Article 29 of the Law of 27 June 1937, which amends the Law of 16 November 1919 on air navigation regulation, the equipment can be confiscated.