Toegankelijkheidsverklaring

De FOD Mobiliteit en Vervoer streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

 

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op: https://mobilit.belgium.be

 

Nalevingsstatus

Onze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA. Er werd niet aan alle eisen voldaan.

 

Niet-toegankelijke inhoud

Na het uitvoeren van een scan van de website door de dienst Communicatie blijkt dat er niet wordt voldaan aan alle toegankelijkheidseisen. De huidige website dateert uit 2012 en de technologie laat niet toe om structurele aanpassingen door te voeren.

 

We werken momenteel aan een nieuwe website die vanuit de ontwerpfase zal voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten. De website zal in 2021 klaar zijn.

 

 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring

  • is opgesteld op 16/09/2020
  • werd opgesteld op grond van een beoordeling van de website door de dienst Communicatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer
  • is voor het laatst herzien op 16/09/2020

 

Feedback en contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van onze website?

 

Stuur ons een e-mail op webmaster@mobilit.fgov.be.

 

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u kreeg? Neem dan contact op met de federale ombudsman:

 

Federale ombudsman

Leuvenseweg 48 bus 6

1000 Brussel

 

E-mail: contact@federaalombudsman.be

Website: Federale Ombudsman