Overvluchten

Burgerluchtvaartuigen met een ICAO ‘Standard Airworthiness Certificate’ en een registratie in een Staat die toegetreden is tot:

  • de Overeenkomst betreffende de Internationale Burgerlijke Luchtvaart, ondertekend op 7 december 1944 te Chicago;
  • de Overeenkomst inzake de doortocht van internationale luchtdiensten, ondertekend op 7 december 1944 te Chicago (de zgn. transitovereenkomst voor geregelde luchtdiensten);
  • de Multilaterale Overeenkomst betreffende de commerciële rechten voor de niet-geregelde luchtvervoerdiensten in Europa, gedaan op 30 april 1956 te Parijs.

mogen zonder speciale toelating over Belgisch grondgebied vliegen.

Andere burgerluchtvaartuigen moeten tijdig de toelating vragen. ‘Tijdig’ betekent minimum 3 werkdagen (uitgezonderd zaterdagen, zondagen en Belgische officiële feestdagen) vóór de aanvang van de overvlucht en in geval van geregelde luchtdiensten en van een reeks passagiersvluchten, 1 maand vóór de aanvang van het IATA-seizoen waarop het programma of de reeks betrekking heeft.

Ook moet volgende informatie ingediend worden:

  • naam, volledig adres, telefoonnummer, faxnummer en/of e-mail;
  • registratiekenmerk, nationaliteit en type van het luchtvaartuig;
  • luchthaven van vertrek en aankomst;
  • route, datum van de vlucht, tijdstip en locatie van doortocht aan de Belgische FIR grenzen.

Opgelet!

Het vervoer van gevaarlijke goederen en/of wapens maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke machtiging: ‘Application for permission to carry dangerous goods and/or arms Form B’. Luchtvaartuigen zonder ICAO ‘Standard Airworthiness Certificate’ dienen een ‘Toelating tot overvliegen' aan te vragen.

 

Contact

traffic.rights@mobilit.fgov.be