Luchtwaardigheid (organisaties)

Het departement Company Approvals is binnen de domeinen Productie (PO), Onderhoud (AMO), Beheer luchtwaardigheid (CAMO), CAO Organisatie verantwoordelijk voor: 

  • certificaten uitgeven, wijzigen, opschorten, beperken en intrekken; 
  • revisie en goedkeuren van bedrijfshandleidingen;  
  • controle bij de bedrijven die een certificaat hebben behaald.  

Sinds 1 februari 2021 is het departement ook verantwoordelijk voor licenties van onderhoudstechnici (Part 66) en opleidingsscholen voor technici (Part 147, maintenance training Organisations). 

Ook het beheer van het Belgisch luchtvaartregister valt onder de bevoegdheid van Company Approvals.