Bevoegdverklaringen

Een bevoegdverklaring is een officiële machtiging die aan een vergunning toegevoegd wordt. Ze bevat de voorwaarden, voorrechten of beperkingen die aan de vergunning zijn verbonden. 

Er bestaan verschillende types van bevoegdverklaringen: 

Contact

FAQ

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail: bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be