Terreinen voor paramotoren

Changed
01/03/2023

Wat is een terrein voor paramotoren?

Een terrein voor paramotoren is een luchtvaartterrein dat voor het opstijgen en landen van paramotoren wordt gebruikt.

Er bestaan drie soorten terreinen voor paramotoren:

  • de terreinen voor paramotoren met een permanent karakter;
  • de terreinen voor paramotoren met een tijdelijk karakter;
  • de terreinen voor paramotoren met een recreatief karakter.

Het koninklijk besluit van 10 juni 2014 (tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van paramotoren) legt de voorwaarden vast waaraan de terreinen voor paramotoren moeten voldoen.

Lijst van terreinen voor paramotoren in België

De lijst van terreinen voor paramotoren in België vindt u op de website eAIP Belgium&Luxembourg.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Airfields
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel

E-mail: bcaa.airfields@mobilit.fgov.be