Voorlopig rijbewijs andere categorieën

Changed
01/02/2023

Het voorlopig rijbewijs Model 3 (M3) is een document waarmee u met een voertuig van de categorie A1, A2, A, BBE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E of DE op de openbare weg mag rijden ter voorbereiding op het praktisch examen. U kunt dit model aanvragen, nadat u geslaagd bent voor het theoretisch examen van de categorie waarvoor u een rijbewijs wilt behalen.

Voor de categorieën BE, C1E, CE, D1E en DE moet u geen theoretisch examen afleggen.

Eén theoretisch examen volstaat voor de verschillende motorcategorieën (A1, A2 en A). Als u houder bent van een rijbewijs A1, hoeft u geen theoretisch examen af te leggen om deel te nemen aan het praktisch examen A2. Als u houder bent van een rijbewijs A2, hoeft u geen theoretisch examen af te leggen om deel te nemen aan het praktisch examen A.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor de aanvraag van een voorlopig rijbewijs M3 staan per categorie in de onderstaande tabel.

 

Leeftijd

Vereiste categorie

Medisch attest

Begeleider

A1

vanaf 18 jaar

 

niet verplicht

geen

A2

vanaf 20 jaar

geen vereiste

niet verplicht

geen

A

vanaf 24 jaar

geen vereiste

niet verplicht

geen

BE

vanaf 18 jaar

B

niet verplicht

verplicht 1 of 2 begeleider(s):

 • min. 24 jaar oud
 • min. 6 jaar houder van de gevraagde categorie
 • de laatste 3 jaar niet vervallen geweest van het recht tot sturen
 • mag het afgelopen jaar geen andere leerling begeleid hebben (met uitzondering van de eigen kinderen, pleegkinderen of kinderen van uw wettelijke partner)

C1

vanaf 18 jaar

B

verplicht

C

vanaf 18 jaar

B

verplicht

C1E

vanaf 18 jaar

C1

verplicht

CE

vanaf 18 jaar

C

verplicht

D1

vanaf 18 jaar

B

verplicht

verplicht:

 • min. 27 jaar oud
 • min. 6 jaar houder van de gevraagde categorie
 • de laatste 3 jaar niet vervallen geweest van het recht tot sturen
 • mag het afgelopen jaar geen andere leerling begeleid hebben (met uitzondering van de eigen kinderen, pleegkinderen of kinderen van uw wettelijke partner)

D

vanaf 18 jaar

B

verplicht

D1E

vanaf 18 jaar

D1

verplicht

DE

vanaf 18 jaar

D

verplicht

Een voertuig met een automatische schakeling

Wanneer u geslaagd bent voor het praktische examen met een voertuig met een automatische versnellingsbak, heeft u in bepaalde gevallen de code 78 op uw rijbewijs vermeld staan : code 78 beperkt de geldigheid van het rijbewijs voor de betrokken categorie tot automatische voertuigen. Als u deze code wilt opheffen, moet u een nieuw examen afleggen met een handgeschakeld voertuig. Om u voor te bereiden op dit examen moet u in het bezit bent van een voorlopig rijbewijs M3 met begeleider.

Geldigheid voorlopig rijbewijs en theoretisch examen

Uw voorlopig rijbewijs en uw theoretisch examen kennen een afzonderlijke geldigheid.

 • Een voorlopig rijbewijs M3 is 12 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • Een theoretisch examen is drie jaar geldig.
 • Voor de categorieën BE, C1E, CE, D1E en DE moet u geen nieuw theoretisch examen afleggen.

Let op! Wanneer u uw praktisch rijexamen wilt afleggen moet u zowel in het bezit zijn van een geldig voorlopig rijbewijs M3, als een geldig theoretisch examen als dit vereist is.

Procedure

Aanvraag voorlopig rijbewijs M3

Als u geslaagd bent voor het theoretisch examen, krijgt u van het examencentrum het document ‘Aanvraagformulier om een voorlopig rijbewijs’. Dat document is drie jaar geldig. U kunt daarmee het voorlopig rijbewijs afhalen bij uw gemeente.

Als er geen theoretisch examen vereist is zal de aanvraag onmiddellijk door de gemeente worden opgemaakt.

Medisch attest

Als u een voorlopig rijbewijs wilt aanvragen voor de categorieën van groep 2 (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D en DE), moet u een medisch attest kunnen voorleggen. Dit kunt u verkrijgen nadat u een medisch onderzoek groep 2 hebt laten uitvoeren om de rijgeschiktheid te beoordelen.

Wanneer mag ik met mijn voorlopig rijbewijs M3 op de openbare weg?

Voor alle categorieën geldt dat u niet op de openbare weg mag rijden van 22 uur tot 6 uur op:

 • vrijdag, zaterdag en zondag
 • de vooravond van wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen zelf

Dit geldt niet meer wanneer u de leeftijd van 24 jaar hebt bereikt.

Mag ik met mijn voorlopig rijbewijs (M3) passagiers vervoeren?

U mag vergezeld zijn van maximum twee personen:

 • ofwel beide begeleiders
 • ofwel één van uw begeleiders en een andere persoon

Het praktisch examen

Het praktisch examen kunt u ten vroegste een maand na de uitreiking van uw voorlopig rijbewijs M3 afleggen.