Motorfietsen (categorie A, A1, A2)

Changed
01/02/2023

Voor motorfietsen bestaan er drie rijbewijscategorieën, namelijk A1, A2 en A. 

Categorie A1 

Voor de volgende voertuigen hebt u een rijbewijs categorie A1 nodig: 

 • motoren: cilinderinhoud van maximaal 125 cm³ en 11 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van ten hoogste 0,1 kW/kg  
 • driewielers: maximaal 15 kW, cilinderinhoud van meer dan 50 cm³ en een maximumsnelheid van meer dan 45 km/u 

Aan de voertuigen van deze categorie mag u een aanhangwagen koppelen, behalve aan een motorfiets met zijspan. 

Voorwaarden categorie A1 

 • Drie maanden voordat u achttien jaar bent, kunt u het theoretische examen afleggen. Het theoretisch examen blijft 3 jaar geldig. 
 • U moet minstens achttien jaar zijn om het praktische examen rijbewijs categorie A1 af te leggen.  

Uitzondering: rijden in België met voertuigen van categorie A1 zonder een rijbewijs A1 

Hebt u een rijbewijs categorie B verkregen vóór 1 mei 2011? Dan kunt u op Belgisch grondgebied een voertuig besturen dat behoort tot categorie A1. U krijgt enkel de toelating om deze voertuigen te besturen. Het wil niet zeggen dat u in het bezit bent van een rijbewijs categorie A1. Hiervoor moet u de examens afleggen.  

Als u minstens twee jaar houder bent van een rijbewijs categorie B en dat verkregen hebt na 30 april 2011, mag u op Belgisch grondgebied een voertuig besturen dat behoort tot categorie A1 op voorwaarde dat de code 372 aan de categorie B is toegevoegd. Deze code kunt u verkrijgen na vier uur praktijkles in een erkende rijschool.  

Scholing en examens 

De gewesten zijn bevoegd voor de scholing en de examens. Wij verwijzen u graag door naar de relevante pagina’s

Meer info over het voorlopig rijbewijs voor de categorie A1 vindt u op de pagina Voorlopige rijbewijzen M3

Aanvraag om een rijbewijs 

Als u geslaagd bent in het praktisch examen (privéterrein en op de weg), krijgt u van het examencentrum een ‘Aanvraag om een rijbewijs’. Dat document is drie jaar geldig. 

Met deze aanvraag gaat u naar uw gemeente om uw rijbewijs categorie A1 aan te vragen. De categorie AM krijgt u er automatisch bij. 

Categorie A2 

Voor de volgende voertuigen hebt u een rijbewijs categorie A2 nodig: 

 • Motorfietsen, met of zonder zijspan: maximum 35 kW, een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan 0,2 kW/kg en niet afgeleid van een voertuig met meer dan het dubbele vermogen 

Aan de voertuigen van deze categorie mag u een aanhangwagen koppelen, behalve aan een motorfiets met zijspan. 

Voorwaarden categorie A2 

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen voor een rijbewijs categorie A2: 

 • Drie maanden voordat u achttien bent, kunt u het theoretisch examen afleggen. Het theoretisch examen blijft drie jaar geldig. Bent u al minstens twee jaar houder van het rijbewijs categorie A1 dan bent u vrijgesteld van het theoretisch examen  
 • Vanaf twintig jaar kunt u het praktisch examen rijbewijs categorie A2 afleggen.  
 • Als u houder bent van de categorie A1 sinds ten minste twee jaar, kunt u vanaf de leeftijd van twintig jaar en na vier uren praktijkles met de rijschool, het praktisch examen categorie A2 afleggen. 

Scholing en examens 

De gewesten zijn bevoegd voor de scholing en de examens. Wij verwijzen u graag door naar de relevante pagina’s

Meer info over het voorlopig rijbewijs voor de categorie A2 vindt u op de pagina Voorlopige rijbewijzen M3

Aanvraag om een rijbewijs 

Als u geslaagd bent voor het praktische examen (privéterrein en op de weg), krijgt u van het examencentrum een ‘Aanvraag om een rijbewijs’ . Dat document is drie jaar geldig. 

Met deze aanvraag gaat u naar uw gemeente om uw rijbewijs categorie A2 aan te vragen. De categorieën AM en A1 krijgt u er automatisch bij. 

Categorie A 

Voor de volgende voertuigen hebt u een rijbewijs categorie A nodig: 

 • motorfietsen: 35 kW en meer
 • gemotoriseerde driewielers: minimaal 15 kW, cilinderinhoud van meer dan 50 cm³ en/of maximum snelheid van meer dan 45 km/h 

Aan de voertuigen van deze categorie mag u een aanhangwagen koppelen, behalve aan een motorfiets met zijspan waarvan het wiel van het zijspan niet voorzien is van een rem. 

Voorwaarden categorie A 

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen voor een rijbewijs categorie A: 

 • Drie maanden voordat u achttien jaar bent, kunt u het theoretisch examen afleggen. Het theoretisch examen blijft drie jaar geldig. Bent u al minstens twee jaar houder van het rijbewijs categorie A2 dan bent u vrijgesteld van het theoretisch examen 
 • Als u geen houder bent van de categorie A2, moet u minstens vierentwintig jaar zijn om het praktisch examen rijbewijs categorie A af te leggen. 
 • Als u houder bent van de categorie A2 sinds ten minste twee jaar, kunt u vanaf de leeftijd van tweeëntwintig jaar en na vier uren praktijkles met de rijschool, het praktisch examen categorie A afleggen. 

Scholing en examens 

De gewesten zijn bevoegd voor de scholing en de examens.  

Meer info over het voorlopig rijbewijs voor de categorie A vindt u op de pagina Voorlopige rijbewijzen M3

Aanvraag om een rijbewijs 

Als u geslaagd bent in het praktisch examen (privéterrein en op de weg), krijgt u van het examencentrum een ‘Aanvraag om een rijbewijs’. Dat document is drie jaar geldig. 

Met deze aanvraag gaat u naar uw gemeente om uw rijbewijs categorie A aan te vragen. De categorieën AM, A1 en A2 krijgt u er automatisch bij. 

  

 Samenvatting 

 

Kenmerken van het voertuig 

Categorie 

In België vanaf de leeftijd van 

‘Lichte’ motorfiets 

Cilinderinhoud max. 125 cm³ 
Vermogen max. 11 kW 
Verhouding vermogen/ gewicht max. 0,1 kW/kg  
Driewielers met motor met maximaal vermogen van 15 kW 

A1 

18 jaar 

 

 ‘Halfzware’motorfiets 

Vermogen max. 35 kW 
Verhouding vermogen/ gewicht max. 0,2 kW/kg 

A2 

20 jaar 

 

‘Zware’ motorfiets 

Vermogen meer dan 35 kW 
Verhouding vermogen/ gewicht onbeperkt 
Trikes-met motor die geen lichte motorfietsen zijn 

24 jaar 
(Kan vanaf 22 jaar indien A2 op  20 jaar behaald)