Personenwagen + aanhangwagen (categorie BE)

Changed
01/02/2023

Als u met een voertuig categorie B een aanhangwagen (meer dan 750 kg MTM) wilt trekken, hebt u in bepaalde gevallen een aanvullend rijbewijs nodig: 

Gewicht aanhangwagen en wagen: maximaal toegelaten massa (MTM) 

Welk rijbewijs? 

MTM van de aanhangwagen is niet meer dan 750 kg. 

Categorie B 

MTM van de aanhangwagen is meer dan 750 kg maar MTM trekkend voertuig + aanhangwagen is maximaal 3500 kg. 

Categorie B 

MTM van de aanhangwagen is meer dan 750 kg en MTM trekkend voertuig + aanhangwagen is meer dan 3500 kg en maximaal 4250 kg. 

Categorie B met code 96 

MTM van de aanhangwagen is meer dan 750 kg en MTM trekkend voertuig + aanhangwagen is meer dan 3500 kg en maximaal 7000 kg. 

Categorie BE 

Voorwaarden 

Hebt u uw rijbewijs B behaald voor 1 januari 1989? Dan is het ook geldig voor de categorie BE. 

Hebt u een rijbewijs B+E van voor 1 mei 2013? Dan mag u een voertuig categorie B besturen met een aanhangwagen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3.500 kg, op voorwaarde dat de maximaal toegelaten massa niet meer dan 12.000 kg bedraagt. U kunt de code 79.06 opvragen bij uw gemeente.  

Hebt u een rijbewijs B + code 96? Dan mag u een voertuig categorie B besturen met een aanhangwagen of oplegger met een maximaal toegelaten massa van meer dan 750 kg, op voorwaarde dat de maximaal toegelaten massa van dit samenstel niet meer dan 4.250 kg bedraagt. 

Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan moet u lessen volgen en het praktijkexamen afleggen of oefenen met een Voorlopig rijbewijs M3

Voor categorie BE en B + code 96 moet u enkel een praktijkexamen afleggen. Dit kan vanaf 18 jaar.

Scholing en examens 

​De gewesten zijn bevoegd voor de scholing en de examens.  

Aanvraag om een rijbewijs 

Als u geslaagd bent voor het praktisch examen, krijgt u van het examencentrum een ‘Aanvraag om een rijbewijs’. Dat document is drie jaar geldig. U kunt het rijbewijs aanvragen bij uw gemeente.