Autobus of autocar (categorie D, D1, DE, D1E)

Changed
17/05/2023

Om met een autobus of autocar voor personenvervoer te rijden, hebt u een rijbewijs categorie D1 of D nodig. 

Met een rijbewijs D1 kunt u maximum zestien passagiers vervoeren, de bestuurder niet meegerekend. Het voertuig mag maximum 8 meter lang zijn. U kunt met dit rijbewijs ook een aanhangwagen trekken met een maximale toegelaten massa tot 750 kg. 

Met een rijbewijs D kunt u een onbeperkt aantal passagiers vervoeren en is er geen maximumlengte van het voertuig vastgesteld.  Met dit rijbewijs kunt u ook een aanhangwagen van maximum 750 MTM kg trekken. 

Een rijbewijs D1E of DE is een aanvulling op het rijbewijs D1 of D om een aanhangwagen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 750 kg te trekken. 

Voorwaarden 

De voorwaarden voor een rijbewijs categorie D1, D, D1E, DE verschillen afhankelijk van uw doel. Bij professioneel gebruik hebt u een aanvulling ‘vakbekwaamheid’ nodig. Meer info vindt u op de pagina Vakbekwaamheid

Zonder vakbekwaamheid: 

 • Categorie D1: vanaf 21 jaar   
 • Categorie D: vanaf 24 jaar 
 • Categorie D1E: vanaf 21 jaar  
 • Categorie DE: vanaf 24 jaar 

Met vakbekwaamheid: 

 • Categorie D1: vanaf 18 jaar   
 • Categorie D: vanaf 21 jaar 
 • Categorie D1E: vanaf 18 jaar  
 • Categorie DE: vanaf 18jaar 

Haalt u het rijbewijs categorie D1, D1+E, D of D+E met vakbekwaamheid voor de leeftijd van 21 jaar? Dan mag u beperkt rondrijden op de openbare weg. De code 121 wordt dan op uw rijbewijs vermeld en dit betekent: 

 • tussen 18 en 20 jaar: ritten tot 50 km en alleen geregeld vervoer in België”
 • tussen 20 en 21 jaar: onbeperkt in België, niet in het buitenland 

Scholing en examens 

De gewesten zijn bevoegd voor de scholing en de examens.  

Aanvraag om een rijbewijs 

Als u geslaagd bent in het praktisch examen (privéterrein en op de weg), krijgt u van het examencentrum een ‘Aanvraag om een rijbewijs’. Dat document is drie jaar geldig. Daarnaast hebt u een rijgeschiktheidattest  nodig en mogelijks een attest vakbekwaamheid. U kunt het rijbewijs aanvragen en ophalen bij uw gemeente.

Samenvatting 

 

Kenmerken van het voertuig 

Categorie 

In België vanaf de leeftijd van 

 

 

  

 

Zonder vakbekwmaaheid 

Met vakbekwaamheid 

Code 95 

Kleine autobus autocar 

Passagiersplaatsen ≤ 16  

Aanhangwagen met MTM ≤ 750 kg toegelaten 

D1 

21 jaar 

18 jaar 

Autobus - Autocar 

Passagiersplaatsen > 16 
Aanhangwagen met MTM ≤ 750 kg toegelaten 

24 jaar 

18 jaar *

Kleine autobus - autocar  

met aanhangwagen 

Passagiersplaatsen ≤ 16 en 

Aanhangwagen > 750 kg 

D1E 

21 jaar 

18 jaar 

Autobus - Autocar met aanhangwagen 

Passagiersplaatsen > 16 en 

Aanhangwagen > 750 kg 

DE 

24 jaar 

18 jaar *

* Haalt u het rijbewijs categorie D of D+E met vakbekwaamheid voor de leeftijd van 21 jaar? Dan mag u beperkt rondrijden op de openbare weg. De code 121 wordt dan op uw rijbewijs vermeld en dit betekent:

 • tussen 18 en 20 jaar: ritten tot 50 km en alleen geregeld vervoer in België 
 • tussen 20 en 21 jaar: onbeperkt in België, niet in het buitenland