Bijkomende bevoegdverklaringen

Changed
29/09/2023
 • Een bevoegdverklaring is een officiële machtiging die u aan een vergunning kunt toevoegen en die u aanvullende voorrechten geeft.

  De bijkomende bevoegdverklaringen maken het mogelijk om aanvullende voorrechten te verwerven, waaronder:

  • stuntvliegen
  • nachtvliegen
  • vliegen in bergachtige gebieden
  • slepen van zweefvliegtuigen
  • slepen van banners
  • de bevoegdverklaring voor testvluchten
  • de basisbevoegdverklaring voor instrumentvliegen

  De bevoegdverklaring voor instrumentvliegen en de klasse- en typebevoegdverklaringen maken geen deel uit van de bijkomende bevoegdverklaringen. 

  De bijkomende bevoegdverklaringen zijn ook van toepassing op andere luchtvaartuigen dan vliegtuigen en helikopters, maar hun formulier verschilt. U vindt de informatie over de aanvraagformulieren voor aanvullende bevoegdverklaring voor ballonnen en zweefvliegtuigen in de specifieke rubrieken over deze luchtvaartuigen. 

  Hoe aanvragen?

  Om een bijkomende bevoegdverklaring aan te vragen bezorgt u het volgende:

  • het ingevulde aanvraagformulier
  • aanvullende documenten
  1. Vul het aanvraagformulier in.

   Vul dit aanvraagformulier in om een bijkomende bevoegdverklaring aan te vragen. Het formulier geldt zowel voor vliegtuigen als helikopters.

  2. Verzamel de aanvullende documenten.

   Voeg de volgende documenten toe:

   • een kopie van uw paspoort of van uw identiteitskaart (uitgegeven door een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) met pasfoto;
   • een kopie van uw medisch attest, in overeenstemming met Part-MED;
   • een kopie van het getuigschrift van de Approved Training Organisation (ATO) met de erkenning van de opleidingscursus (als de ATO niet bij het DG Luchtvaart erkend of gedeclareerd werd);
   • een kopie van het door uw examinator verstrekte rapport van het praktijkexamen (in het geval van een aanvraag voor vliegen in bergachtige gebieden).

   Bijkomende documenten in geval van een niet door België erkende examinator

   Alle praktische tests, bekwaamheidsproeven of competentiebeoordelingen moeten afgenomen worden door een examinator die erkend is door een lidstaat van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA). Als de examinator niet door België, maar door een andere lidstaat erkend is, is een kopie van de volgende documenten vereist:

    

   • de vergunning, het medisch attest en de machtiging van die examinator;
   • het certificaat van goedkeuring van de simulator als u er een gebruikt hebt.
  3. Dien uw aanvraag in.

   Met de post

   Stuur het ingevulde aanvraagformulier met de aanvullende documenten met de post naar het volgende adres:

   Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
   Directoraat-generaal Luchtvaart
   Dienst Vergunningen
   Vooruitgangstraat 56
   1210 Brussel

   Aan het onthaal

   U kunt het formulier met de documenten ook afgeven aan het onthaal van de FOD Mobiliteit en Vervoer op hetzelfde adres. Het onthaal is open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 15 uur.

   Via e-mail

   Het is ook mogelijk om uw dossier digitaal in te dienen. Stuur daarvoor het formulier met de documenten in pdf-formaat naar bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be.

  4. Voer de betaling uit.

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een uitnodiging om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de uitnodiging tot betaling ontvangen hebt. Betaal voor een vlotte verwerking van uw dossier elke uitnodiging tot betaling afzonderlijk:

   • met het exacte gevraagde bedrag
   • met de juiste gestructureerde mededeling
   • op het rekeningnummer dat vermeld is in de uitnodiging tot betaling
 • Behandeling van uw aanvraag

  We behandelen uw aanvraag na ontvangst van de betaling. 

  Volledige en ontvankelijke aanvraag

  Uw vergunning wordt op kwaliteit gecontroleerd, ondertekend en verstuurd.

  Onvolledige, niet-ontvankelijke aanvraag of bijkomende vragen

  We nemen telefonisch of via e-mail contact met u op als we vragen hebben over uw aanvraag.

  De huidige behandelingstermijn voor vergunningsaanvragen bij het DG Luchtvaart bedraagt 45 werkdagen. Om uw verzoek te vergemakkelijken, vragen wij u geen herinneringen te sturen.

  Hoeveel kost het om een bijkomende bevoegdverklaring aan te vragen?

  De volgende tabel bevat de geïndexeerde tarieven voor 2023.

  Bijkomende bevoegdverklaring

    

  Geïndexeerd bedrag voor 2023 (in euro)

  Uitgifte

  120

  Verlenging of vernieuwing

  120

  De betalingsmodaliteiten en de tarieven zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 februari 2001

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be