Bevoegdverklaringen

Changed
29/09/2023
 • Een bevoegdverklaring is een officiële machtiging die u aan uw vergunning van zweefpiloot kunt toevoegen en die u aanvullende bevoegdheden geeft. 

  Voor een vergunning als zweefvliegtuigpiloot kunt u de volgende bevoegdverklaringen aanvragen: 

  • bevoegdheden voor zweefvliegtuigen of gemotoriseerde zweefvliegtuigen; 
  • nachtvluchten (als u de bevoegdheden voor gemotoriseerde zweefvliegtuigen hebt); 
  • slepen van zweefvliegtuigen (als u de bevoegdheden voor gemotoriseerde zweefvliegtuigen hebt); 
  • slepen van banners (als u de bevoegdheden voor gemotoriseerde zweefvliegtuigen hebt); 
  • als instructeur. 

  De volgende bevoegdheden – niet te verwarren met bevoegdverklaringen – hoeven niet bij het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGV) te worden aangevraagd: 

  • kunstvliegen; 
  • wolkenvluchten. 

  Deze bevoegdheden zullen door de opleidingsverantwoordelijke van de school in uw vliegboek worden genoteerd. 

  Hoe een bevoegdverklaring aanvragen? 

  Om uw aanvraag in te dienen, moet u volgende documenten opsturen: 

  • het ingevulde aanvraagformulier; 
  • aanvullende documenten. 
  1. Vul het aanvraagformulier in

   Vul dit formulier in om uw aanvraag voor een bevoegdverklaring in te dienen.

  2. Voeg de aanvullende documenten toe

   Voeg de volgende documenten toe:

   • een kopie van uw paspoort of identiteitskaart, uitgegeven door een van de lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, en een pasfoto;
   • een kopie van uw medisch attest van klasse 2 of voor LAPL (privélijnpiloot voor licht luchtvaartuig), in overeenstemming met het Part-MED;
   • een kopie van de resultaten van uw theoretische examens (indien ze niet bij het DG Luchtvaart werden afgelegd);
   • een kopie van het certificaat van de Approved Training Organisation (ATO) of Declared Training Organisation (DTO) met de erkenning van de opleidingscursus (indien het centrum niet bij het DG Luchtvaart werd erkend of aangegeven);
   • een kopie van de machtiging van de examinator en zijn vergunning (indien de examinator niet is goedgekeurd of aangegeven bij het DG Luchtvaart).   

   Bijkomende documenten in geval van een niet door België erkende examinator

   Alle praktische tests, bekwaamheidsproeven of competentiebeoordelingen moeten worden afgenomen dooreen examinator die is erkend door een lidstaat van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA).

   Indien deze examinator niet door België, maar door een andere lidstaat is erkend, is een kopie van zijn vergunning, zijn medisch attest en zijn machtiging vereist.

  3. Dien uw aanvraag in

   Via e-mail

   Heeft u het formulier ingevuld en alle documenten verzameld, dien uw aanvraag dan elektronisch in door het aanvraagformulier en de aanvullende documenten in pdf-formaat naar bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be te sturen. 

   Met de post

   U kunt ook het hele pakket (aanvraagformulier plus aanvullende documenten) naar het volgende adres sturen:

   Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
   Directoraat-generaal Luchtvaart
   Dienst Vergunningen
   Vooruitgangstraat 56
   1210 Brussel

   Aan de receptie

   U kunt de documenten ook afgeven aan de receptie van de FOD Mobiliteit en Vervoer op hetzelfde adres. Ze is open van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur. 

  4. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een uitnodiging om te betalen. Gelieve de betaling pas uit te voeren nadat u de uitnodiging tot betaling hebt ontvangen. Voor een snelle verwerking van uw dossier, gelieve elke uitnodiging afzonderlijk te betalen:

   • met het exacte gevraagde bedrag;
   • met de juiste gestructureerde mededeling;
   • op het juiste rekeningnummer, zoals vermeld op de uitnodiging tot betaling.
 • Behandeling van uw aanvraag

  Uw aanvraag zal na ontvangst van de betaling worden behandeld. 

  Volledige en ontvankelijke aanvraag

  De kwaliteit van uw vergunning wordt gecontroleerd, waarbij wordt nagegaan of ze is ondertekend en verstuurd. 

  Onvolledige, niet-ontvankelijke aanvraag of wij hebben bijkomende vragen

  Wij zullen u telefonisch of via e-mail contacteren indien wij vragen hebben over uw aanvraag.

  De huidige behandelingstermijn voor vergunningsaanvragen bij het DG Luchtvaart bedraagt 45 werkdagen. Om uw verzoek te vergemakkelijken, vragen wij u geen herinneringen te sturen.

  Geldigheid van bevoegdverklaringen

  Nachtvliegen

  De bevoegdverklaring is voor onbepaalde tijd geldig. 

  Slepen van zweefvliegtuigen en banners

  Om de bevoegdverklaring voor het slepen van zweefvliegtuigen of banners te behouden, moet u over voldoende recente ervaring beschikken (ten minste vijf sleepvluchten in de afgelopen twee jaar).

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw federatie of uw opleidingscentrum. 

  Wolkenvluchten

  Om de bevoegdheden voor wolkenvluchten te behouden, moet u over voldoende recente ervaring beschikken (ten minste een vlieguur of vijf vluchten met uitoefening van de bevoegdheden voor wolkenvluchten in de afgelopen twee jaar).

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw federatie of uw opleidingscentrum. 

  Kunstvliegen

  De bevoegdheden zijn voor onbepaalde tijd geldig. 

  Hoeveel kost het om een bevoegdverklaring aan te vragen?

  De volgende tabel bevat de geïndexeerde tarieven voor een bevoegdverklaringsaanvraag voor 2023.

  Een bevoegdverklaring aanvragen

  Uitgifte

  Geïndexeerd bedrag voor 2023 (in euro)  

  Bevoegdverklaring kunstvliegen

  48

  Bevoegdverklaring nachtvliegen

  120

  Bevoegdverklaring voor het slepen van zweefvliegtuigen en banners

  120

  De betalingsmodaliteiten en de tarieven voor deze bevoegdverklaringen zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 februari 2001.

Contact

Contact Fields

FAQ

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be