Medisch attest

Changed
28/08/2023

Een medisch attest is een document waaruit uw lichamelijke en geestelijke geschiktheid blijkt. Om een vliegtuig of helikopter te mogen besturen, heeft u een medisch attest klasse 1, 2 of LAPL nodig.

De geldigheidsduur van uw attest hangt af van uw leeftijd en de klasse.

Geldigheidsduur van een medisch attest klasse 1

 • 1 jaar voor enkele piloot met passagiers jonger dan 40 jaar;
 • 6 maanden voor enkele piloot met passagiers van 40 jaar of ouder;
 • 1 jaar voor enkele piloot zonder passagiers of copiloten jonger dan 60 jaar;
 • 6 maanden voor enkele piloot zonder passagiers of copiloten van 60 jaar of ouder.

Geldigheidsduur van een medisch attest klasse 2

 • 5 jaar tot 40 jaar;
 • 2 jaar van 40 tot 50 jaar;
 • 1 jaar vanaf 50 jaar.

Geldigheidsduur van een medisch attest LAPL

 • 5 jaar tot 40 jaar;
 • 2 jaar vanaf 40 jaar.

U moet voor elke vlucht controleren of u over een geldig medisch attest beschikt en ervoor zorgen dat u uw attest tijdig laat verlengen.

Welk medisch attest voor welke vergunning?

Type vergunning

Klasse

Vergunning als lijnpiloot (ATPL)

Vergunning als beroepspiloot (CPL)

Vergunning als meerpiloot (MPL)

Klasse 1

Vergunning als privépiloot (PPL)

Klasse 2

Vergunning als recreatief piloot (LAPL)

Klasse LAPL

Hoe vraag ik een medisch attest aan? 

Voor initieel onderzoek voor klasse 1

In een centrum voor luchtvaartgeneeskunde (AeMC)

Voor initieel onderzoek voor klasse 2 of LAPL

 • In een centrum voor luchtvaartgeneeskunde (AeMC)
 • Bij een bevoegde luchtvaartgeneeskundige arts (AME)

Voor een onderzoek voor vernieuwing of herkeuring van een klasse 1, 2 of LAPL

 • In een centrum voor luchtvaartgeneeskunde (AeMC)
 • Bij een bevoegde luchtvaartgeneeskundige arts (AME)

Bekijk deze pagina's voor de contactgegevens van de centra of artsen. Opgelet: niet alle artsen bieden hetzelfde type medisch onderzoek aan.

Contact

Contact Fields

FAQ   

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Luchtvaart   
Dienst Vergunningen 
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : info.ams@mobilit.fgov.be
Tel. : +32 (0)2 277 43 72