Scheepvaart

Naar duurzame pleziervaart: deel uw mening!

De afgelopen 50 jaar is het aantal pleziervaartuigen in België gestaag gegroeid. Het aantal vaartuigen dat het einde van hun levensduur bereikt, neemt eveneens toe. Een uitdagend probleem, want de recyclage van die vaartuigen is complex, vooral als ze gemaakt zijn uit polyester. DG Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer wil deze problematiek aanpakken en lanceert daarom een enquête voor alle pleziervaarders. Bent u pleziervaarder? Vul dan zeker de enquête in. Uw mening is van groot belang!

Op koers naar circulaire pleziervaart

DG Scheepvaart streeft naar een meer circulaire vorm van pleziervaart in België én Europa. Het doel is om de levensduur van vaartuigen te verlengen en om recyclage en hergebruik van vaartuigen die het einde van hun levensduur bereiken te vereenvoudigen. Geen eenvoudige taak! Maar wel een belangrijke: wanneer een afgedankt vaartuig achtergelaten wordt, vervuilt het de natuur en kan het gevaarlijke situaties opleveren.

Stap voor stap vooruitgang

Een mogelijke oplossing moet worden gedragen door de volledige sector. Daarom betrekt DG Scheepvaart de sector zoveel mogelijk bij elke stap naar een meer circulaire pleziervaart. In eerste instantie werd een voorstudie uitgevoerd waarbij vertegenwoordigers uit de pleziervaart en de afvalverwerking werden samengebracht tijdens rondetafelgesprekken. Nu, in deze tweede fase, kunnen alle pleziervaarders hun mening geven door de enquête in te vullen die naar de volledige sector gericht is.

Vul de enquête in!

Het invullen van de enquête duurt slechts 10 minuten en kan via deze link: enquête. Of u nu een actieve pleziervaarder of de trotse eigenaar van een klein of groot vaartuig bent, uw mening over circulaire pleziervaart is van groot belang. Hoe meer pleziervaarders de enquête invullen, hoe waardevoller de resultaten.

Georges Gilkinet, minister van Mobiliteit:Nu er in ons land meer dan 10.000 pleziervaartuigen het einde van hun levensduur bereikten of achtergelaten werden op het water, was het dringend om dit complexe probleem aan te pakken: hoe gaan we om met die vaartuigen, en in het bijzonder met de scheepsrompen van polyester?  Overleg met experts en met de sector leverde al concrete actiepunten op. Nu is het ook tijd om ook de pleziervaarders zelf te bevragen. Daarom wil ik zoveel mogelijk mensen aanmoedigen om de enquête in te vullen. Zo kunnen we structurele oplossingen vinden om zulke vaartuigen te recycleren en hergebruiken. Stap voor stap leggen we hiermee de basis voor echte circulaire economie van de pleziervaart. Behalve uitdagingen op vlak van milieu en veiligheid liggen er ook economische kansen bij de pleziervaart van de toekomst en die wil ik volop grijpen. Ik heb er dan ook veel vertrouwen in dat we constructief kunnen samenwerken met de pleziervaarders: ook zij zijn zich erg bewust van het belang om het biotoop van onze vaarwateren te beschermen.”

Vincent Van Quickenborne, minister van Noordzee: “Ondanks de coronacrisis bleef het aantal pleziervaarders op onze Noordzee de voorbije jaren gestaag groeien. Net zoals ons land een pionier is in de groene technologie van offshore wind, drijvende zonnepanelen en autonome vaartuigen, kunnen we even innovatieve manieren vinden om met afgedankte vaartuigen om te gaan. Met deze actie zetten we samen met collega Gilkinet een volgende stap om tot de recyclage van onze vaartuigen te komen en te vermijden dat ze worden achtergelaten. Ik weet dat we daarbij op de positieve inbreng van pleziervaarders kunnen rekenen. Pleziervaart mag dan niet de grootste bron van zwerfvuil op zee zijn, toch hebben pleziervaarders belang bij de bescherming van het milieu. Dit doen ze nu trouwens al met het Blue Flag-initiatief, een van 's werelds meest erkende vrijwillige onderscheidingen voor stranden, jachthavens en exploitanten van duurzame vaarvakanties.”