Op koers naar duurzamer varen: wat als we circulaire pleziervaart ontwikkelen?

Changed
13/06/2023

Laat uw stem horen!

Of u nu een actieve pleziervaarder of de trotse eigenaar van een klein of groot vaartuig bent, uw mening over circulaire pleziervaart is van groot belang. Laat ons weten wat u denkt en neem deel aan een korte enquête (10 min) van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Vul de enquête nu in!

Vaartuigen in goede staat en in slechte staat

Naar een duurzamere pleziervaart

Gaat u graag zeilen of motorvaren? Geniet u ervan vrij te varen op de binnenwateren of langs de kust? Dan geniet u zeker van de natuur, of u nu recreatief of sportief vaart.

De afgelopen vijftig jaar is het aantal pleziervaartuigen in België sterk gegroeid. Vandaag hebben sommige vaartuigen echter het einde van hun levensduur bereikt. Daardoor kunnen ze een bron van vervuiling zijn voor de natuur en kunnen ze gevaarlijke situaties opleveren.

De FOD Mobiliteit en Vervoer wil een meer circulaire vorm van pleziervaart in België en Europa promoten. Daarbij is uw mening als pleziervaarder van groot belang

Circulaire pleziervaart

De circulaire pleziervaart heeft als doel de levensduur van pleziervaartuigen te verlengen en ervoor te zorgen dat het vaartuig hergebruikt of gerecycleerd kan worden wanneer het het einde van zijn levensduur bereikt heeft. Ook tijdens de ontwerpfase kunnen al maatregelen genomen worden die de recyclage vergemakkelijken of vervuiling beperken, bijvoorbeeld door biologische materialen van natuurlijke oorsprong te gebruiken.

Circulaire economie