Op koers naar duurzamer varen: wat als we circulaire pleziervaart ontwikkelen?

Changed
10/11/2023

 

Vaartuigen in goede staat en in slechte staat

Naar een duurzamere pleziervaart

Gaat u graag zeilen of motorvaren? Geniet u ervan vrij te varen op de binnenwateren of langs de kust? Dan geniet u zeker van de natuur, of u nu recreatief of sportief vaart.

De afgelopen vijftig jaar is het aantal pleziervaartuigen in België sterk gegroeid. Vandaag hebben sommige vaartuigen echter het einde van hun levensduur bereikt. Daardoor kunnen ze een bron van vervuiling zijn voor de natuur en kunnen ze gevaarlijke situaties opleveren.

De FOD Mobiliteit en Vervoer wil een meer circulaire vorm van pleziervaart in België en Europa promoten.

Circulaire pleziervaart

De circulaire pleziervaart heeft als doel de levensduur van pleziervaartuigen te verlengen en ervoor te zorgen dat het vaartuig hergebruikt of gerecycleerd kan worden wanneer het het einde van zijn levensduur bereikt heeft. Ook tijdens de ontwerpfase kunnen al maatregelen genomen worden die de recyclage vergemakkelijken of vervuiling beperken, bijvoorbeeld door biologische materialen van natuurlijke oorsprong te gebruiken.

Circulaire economie

Stappen naar een circulaire pleziervaart

Het DG Scheepvaart startte een traject op om de mogelijkheden te onderzoeken.

In 2022 werd een voorstudie gedaan rond de invoering van een circulaire economie voor pleziervaartuigen. De voorstudie belichtte het onderzoek, de bijdragen van deskundigen en de conclusies voor de ontwikkeling van een keten van "circulaire economie" voor de Belgische pleziervaartsector en het beheer van afgedankte vaartuigen, met bijzondere aandacht voor composietboten die momenteel niet of nauwelijks worden gerecycleerd.

In de zomer van 2023 volgde een enquête bij de pleziervaarders. Hiermee wilden we de mening van de pleziervaarders achterhalen, en hen aan het denken zetten over de problematiek van end-of-life (EOL) en achtergelaten pleziervaartuigen. De analyse van de resultaten van de enquête wordt hier voorgesteld. De resultaten nemen we mee in het verdere traject van het project.

Een van de volgende stappen is een juridische studie. Die zal enerzijds de huidige bevoegdheden en wetgeving in kaart brengen, en anderzijds onderzoeken welke aanpassingen in de wetgeving nodig zijn om de problematiek van EOL en achtergelaten vaartuigen aan te pakken.

Verder willen we met de stakeholders bespreken hoe een roadmap 2030 eruit zou kunnen zien voor België.

De pleziervaarders zullen we in dit traject nauw blijven betrekken. De enquête heeft aangetoond dat pleziervaarders enthousiast zijn om mee na te denken over hoe de problematiek aangepakt kan worden.