Certificaat van herbeoordeling (ARC) voor EASA-luchtvaartuigen

Changed
08/11/2023
 • Een luchtwaardig luchtvaartuig is een luchtvaartuig dat veilig is om te vliegen. Voor luchtvaartuigen onder Europese wetgeving hebt u naast een EASA-luchtwaardigheidsbewijs ook een certificaat van herbeoordeling van luchtwaardigheid (Airworthiness Review Certificate of ARC) nodig. Dat certificaat is een periodieke beoordeling van de permanente luchtwaardigheid van het luchtvaartuig.

  Het type luchtvaartuig bepaalt welk certificaat van herbeoordeling u nodig hebt en bij welke instantie u het certificaat aanvraagt voor een luchtvaartuig dat in België ingeschreven is.

  Welke luchtvaartuigen? Welk certificaat van herbeoordeling? Bij welke instantie aanvragen?
  • Commerciële luchtvaartuigen
  • Complexe luchtvaartuigen
  • Niet-complexe luchtvaartuigen die niet voldoen aan de voorwaarden voor een EASA-formulier 15b of 15c
  EASA-formulier 15a

  DG Luchtvaart

  (Europese verordening 1321/2014, bijlage I, subdeel I)

  • Commerciële luchtvaartuigen
  • Complexe luchtvaartuigen
  • Niet-complexe luchtvaartuigen die niet voldoen aan de voorwaarden voor een EASA-formulier 15a of 15c
  EASA-formulier 15b
  • CAMO
  • CAO

  (Europese verordening 1321/2014, bijlage I, subdeel I)

  Niet-complexe luchtvaartuigen EASA-formulier 15c
  • CAMO
  • CAO
  • Onafhankelijke certificeringspersoon of erkende onderhoudsinstantie
  • DG Luchtvaart

  (Europese verordening 1321/2014 , bijlage Vb, subdeel I)

  Hoe een EASA-formulier 15a aanvragen?

  U vraagt het certificaat van herbeoordeling ‘EASA-formulier 15a’ aan bij het Directoraat-generaal Luchtvaart (DG Luchtvaart) van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

  Behalve voor nieuwe luchtvaartuigen en ballonnen, dient u een aanbeveling en een technisch dossier voor een certificaat van herbeoordeling te bezorgen aan het DGLV voor de volgende luchtvaartuigen:

  • alle in het commercieel luchttransport gebruikte luchtvaartuigen
  • luchtvaartuigen met een maximale startmassa van meer dan 2.730 kg

  Deze aanbeveling mag onder de vorm van een template van de CAMO of COA die de herbeoordeling van de luchtwaardigheid heeft uitgevoerd zijn of van de template van het DGLV.

  Een van de volgende organisaties moet de aanbeveling opstellen:

  • een erkende luchtwaardigheidsbeheersorganisatie (Continuous Airworthiness Management Organisation of CAMO) met privileges Airworthiness review
  • een organisatie voor gecombineerde luchtwaardigheidstaken (Combined Airworthiness Organisation of CAO) met privileges voor het beheer van luchtwaardigheid en Airworthiness review

  Wanneer het DG Luchtvaart zelf een airworthiness review uitvoert, wordt het formulier ‘Certificate of Maintenance Review’ gebruikt.

  U vindt de volledige procedure in circulaire AIRW-17.

  1. Welke luchtvaartuigen?

   Luchtvaartuigen die beheerd worden volgens deel M van de wetgeving. Het gaat om:

   • commerciële luchtvaartuigen
   • complexe luchtvaartuigen
   • niet-complexe toestellen die niet voldoen aan de condities voor een EASA-formulier 15c
  2. Geldigheid

   Het EASA-formulier 15a is normaal geldig voor een periode van een jaar, maar DG Luchtvaart kan de geldigheid om veiligheidsredenen beperken.

   Een certificaat van beoordeling van de luchtwaardigheid wordt ongeldig indien:

   1. het opgeschort of ingetrokken wordt, of;
   2. het bewijs van luchtwaardigheid opgeschort of ingetrokken wordt, of;
   3. het luchtvaartuig niet voorkomt in het luchtvaartuigregister van een lidstaat, of;
   4. het typecertificaat waaronder het bewijs van luchtwaardigheid werd afgegeven, opgeschort of ingetrokken is.
  3. Verlenging

   Een CAMO of CAO kan de periode van een jaar tweemaal verlengen met een jaar als het luchtvaartuig zich in een gecontroleerde omgeving bevindt en er geen redenen zijn om het certificaat in te trekken.

   Een luchtvaartuig in een gecontroleerde omgeving is een luchtvaartuig dat:

   • tijdens de afgelopen twaalf maanden doorlopend beheerd werd door eenzelfde erkende managementorganisatie voor permanente luchtwaardigheid en
   • tijdens de afgelopen twaalf maanden onderhouden werd door erkende onderhoudsorganisaties

   De uitbater, de eigenaar of de CAMO of CAO moet bij de verlenging binnen de tien dagen een kopie van het EASA-formulier 15a via ARC online naar DG Luchtvaart versturen.

   Na twee verlengingen moet een nieuwe ARC (15a, 15b of 15c) worden afgegeven.

 • Hoe een EASA-formulier 15b aanvragen?

  U vraagt het certificaat van herbeoordeling ‘EASA-formulier 15b’ aan bij een erkende CAMO of CAO.

  U vindt de volledige procedure in circulaire airw-17.

  1. Welke luchtvaartuigen?

   Luchtvaartuigen die beheerd worden volgens deel M van de wetgeving. Het gaat om:

   • commerciële luchtvaartuigen
   • complexe luchtvaartuigen
   • niet-complexe toestellen die niet voldoen aan de condities voor een EASA-formulier 15c
  2. Geldigheid

   Het EASA-formulier 15b is geldig voor een periode van een jaar.

   Een certificaat van beoordeling van de luchtwaardigheid wordt ongeldig indien:

   1. het opgeschort of ingetrokken wordt, of;
   2. het bewijs van luchtwaardigheid opgeschort of ingetrokken wordt, of;
   3. het luchtvaartuig niet voorkomt in het luchtvaartuigregister van een lidstaat, of;
   4. het typecertificaat waaronder het bewijs van luchtwaardigheid werd afgegeven, opgeschort of ingetrokken is.
  3. Verlenging

   De geldigheidsperiode kan tweemaal verlengd worden met een jaar als het luchtvaartuig zich in een gecontroleerde omgeving bevindt.

   Een luchtvaartuig in een gecontroleerde omgeving is een luchtvaartuig dat:

   • tijdens de afgelopen twaalf maanden doorlopend beheerd werd door eenzelfde erkende managementorganisatie voor permanente luchtwaardigheid en
   • tijdens de afgelopen twaalf maanden onderhouden werd door erkende onderhoudsorganisaties

   De uitbater, de eigenaar of de CAMO of CAO moet bij de aflevering of de verlenging binnen de tien dagen een kopie van het EASA-formulier 15b via ARC online naar DG Luchtvaart versturen.

   Na twee verlengingen moet een nieuwe ARC (15a, 15b of 15c) worden afgegeven.

 • Hoe een EASA-formulier 15c aanvragen?

  U vraagt het certificaat van herbeoordeling ‘EASA-formulier 15c’ (organisaties | certificeringspersoneel) aan bij een van volgende instanties:

  • een CAMO
  • een CAO
  • een erkende onderhoudsorganisatie tijdens de 100-uur/jaarlijkse inspectie van het onderhoudsprogramma
  • onafhankelijk gekwalificeerd certificeringspersoneel dat de 100 uur/jaarlijkse inspectie van het onderhoudsprogramma uitvoert
  • het DG Luchtvaart
  1. Welke luchtvaartuigen?

   Niet-complexe luchtvaartuigen die niet opgenomen zijn in een air operator certificaat van een luchtvaartmaatschappij met een vergunning volgens de Europese verordening 1008/2008 en die aan de volgende eisen voldoen:

   • vliegtuigen met een maximale startmassa van 2.730 kg of minder, of
   • hefschroefvliegtuigen met een maximale startmassa van 1.200 kg, gecertificeerd voor ten hoogste 4 inzittenden, of
   • andere ELA2-luchtvaartuigen (European Light Aircraft)

   ELA2-luchtvaartuigen zijn bemande ELA’s:

   • vliegtuigen met een maximale startmassa van hoogstens 2.000 kg die niet zijn geclassificeerd als complexe motoraangedreven luchtvaartuigen
   • zweefvliegtuigen of gemotoriseerde zweefvliegtuigen met een maximale startmassa van hoogstens 2.000 kg
   • ballonnen
   • heteluchtluchtschepen
   • gasluchtschepen die aan elk van de volgende kenmerken voldoen:
    • maximum 3 procent statisch gewicht
    • niet-gerichte stuwkracht (met uitzondering van straalomkering)
    • conventioneel en eenvoudig ontwerp van structuur, controlesysteem en ballonetsysteem
    • onbekrachtigde besturing
   • heel lichte hefschroefvliegtuigen
  2. Geldigheid

   Het EASA-formulier 15c is geldig voor een periode van een jaar.

   Een certificaat van beoordeling van de luchtwaardigheid wordt ongeldig indien:

   1. het opgeschort of ingetrokken wordt, of;
   2. het bewijs van luchtwaardigheid opgeschort of ingetrokken wordt, of;
   3. het luchtvaartuig niet voorkomt in het luchtvaartuigregister van een lidstaat, of;
   4. het typecertificaat waaronder het bewijs van luchtwaardigheid werd afgegeven, opgeschort of ingetrokken is.
  3. Verlenging

   Een verlenging van de geldigheidsperiode met een jaar is tweemaal mogelijk als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

   • De CAMO of de CAO heeft het luchtvaartuig de voorgaande twaalf maanden voortdurend beheerd.
   • Erkende onderhoudsorganisaties hebben gedurende de laatste twaalf maanden het onderhoud uitgevoerd (ook onderhoudstaken die piloot-eigenaars uitgevoerd hebben en de piloot-eigenaar of onafhankelijk certificeringspersoneel voor gebruik vrijgegeven heeft).
   • De CAMO of CAO heeft geen aanwijzingen of redenen om aan te nemen dat het luchtvaartuig niet luchtwaardig is.

   De uitbater, de eigenaar of de erkende organisatie die instaat voor het certificaat moet bij de aflevering of de verlenging binnen de tien dagen een kopie van het EASA-formulier 15c via ARC online naar DG Luchtvaart versturen.

   Na twee verlengingen moet een nieuwe ARC (15a, 15b of 15c) worden afgegeven.

 • Luchtwaardigheidsrichtlijnen

  Luchtwaardigheidsrichtlijnen, ook gekend als Airworthiness Directives of AD’s, zijn berichten waarmee veiligheidstekortkomingen worden gemeld bij een bepaald model luchtvaartuig, motor, elektronische of andere systemen.

  De eigenaar van elk luchtvaartuig of zijn afgevaardigde (exploitant / CAO / CAMO) moet de luchtwaardigheidsrichtlijnen controleren voor het luchtvaartuig (inclusief motoren, propellers, onderdelen en apparaten) waarvoor de permanente luchtwaardigheid beheerd wordt. De informatie gepubliceerd door de State of Design van het luchtvaartuig, de motor, de propeller en onderdelen en door EASA moet in rekening genomen worden.

  Het DG Luchtvaart heeft een lijst met luchtwaardigheidsrichtlijnen opgesteld om gemakkelijk te lezen publicaties aan te bieden. Het gaat niet om officiële publicaties en het DG Luchtvaart aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van die documenten. In het bijzonder is er geen garantie op de volledigheid of de up-to-date-status van de publicaties.

  Bij verschillen tussen de publicaties ter beschikking gesteld door het DG Luchtvaart en de informatie op officiële websites van een State of Design, heeft de informatie op de website van de State of Design altijd voorrang.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchtwaardigheid
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel