Standaardscenario's

Changed
12/04/2024

https://es.mobilit.fgov.be/drones/In de categorie SPECIFIC zijn UAS-vluchtuitvoeringen toegestaan op basis van:

 • een verklaring
 • een exploitatievergunning
 • een certificaat van exploitant van lichte UAS (LUC)

UAS-vluchtuitvoeringen op basis van een verklaring moeten voldoen aan een standaardscenario, dat wil zeggen een type UAS-vluchtuitvoering waarvoor een precieze lijst van risicobeperkende maatregelen is vastgelegd waarvoor exploitanten verklaren dat zij deze risicobeperkende maatregelen strikt zullen toepassen wanneer zij vluchtuitvoeringen verrichten.

Verordening (EU) 2019/947 legt twee Europese standaardscenario’s vast:

 • STS-01 — VLOS boven een gecontroleerde grondoppervlakte in een bevolkte omgeving;
 • STS-02 — BVLOS met luchtruimwaarnemers boven een gecontroleerde grondoppervlakte in een dunbevolkte omgeving.

Voorwaarden voor vluchtuitvoering

Enkel als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet, mag u uw UAS-vluchtuitvoeringen verrichten op basis van een verklaring die voldoet aan het respectievelijke Europese standaardscenario:

STS- 01 – VLOS boven gecontroleerd grondoppervlakte in een bevolkte omgeving

 • vlucht op een maximale hoogte van 120 m AGL, behoudens bijzondere voorschriften voor vluchten in de nabijheid van een obstakel (op verzoek van de entiteit die verantwoordelijk is voor dat obstakel);
 • enkel VLOS-vluchten en overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden voor geografische UAS-zones (met inbegrip van het gecontroleerde luchtruim);
 • enkel boven een gecontroleerd grondoppervlakte (dat wil zeggen een gebied op de grond waarin het UAS wordt geëxploiteerd en waarin de UAS-exploitant kan garanderen dat alleen betrokken personen aanwezig zijn);
 • onder de omstandigheden die zijn vastgelegd in het door de exploitant opgestelde operationele handboek volgens de voorwaarden bepaald in Appendix 5 van Verordering (EU) 2020/639;
 • met een UAS van klasse C5;
 • met een grondsnelheid van minder dan 5 m/s in geval van een ongebonden UAS;
 • door een piloot op afstand met STS certificaat en STS-01 accreditatie van voltooiing van praktische vaardigheidstraining (voor meer info, klik hier).

De volledige lijst van STS-01-vereisten staat beschreven in Bijlage 1 Hoofdstuk 1 van de Verordening (EU) 2019/947.

STS- 02– BVLOS met luchtruimwaarnemers boven gecontroleerd grondoppervlakte in een dunbevolkte omgeving

 • vlucht op een maximale hoogte van 120 m AGL, behoudens bijzondere voorschriften voor vluchten in de nabijheid van een obstakel (op verzoek van de entiteit die verantwoordelijk is voor dat obstakel);
 • BVLOS-vluchten en overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden voor geografische UAS-zones (met inbegrip van het gecontroleerde luchtruim);
 • enkel boven een gecontroleerd grondoppervlakte (dat wil zeggen een gebied op de grond waarin het UAS wordt geëxploiteerd en waarin de UAS-exploitant kan garanderen dat alleen betrokken personen aanwezig zijn);
 • onder de omstandigheden die zijn vastgelegd in het door de exploitant opgestelde operationele handboek volgens de voorwaarden bepaald in Appendix 5 van de Verordening (EU) 2020/639;
 • met een UAS van klasse C6;
 • door een piloot op afstand met STS certificaat en STS-02 accreditatie van voltooiing van praktische vaardigheidstraining (voor meer info, klik hier).

De volledige lijst van STS-02 vereisten staat beschreven in Bijlage 1 Hoofdstuk 2 van de Verordening (EU) 2019/947.

Exploitant

Naast de algemene verplichtingen van een UAS-exploitant die vluchtuitvoeringen in de Categorie SPECIFIC verricht, moet u, voordat u met uw vluchtuitvoeringen begint:

 • een operationele handboek opstellen volgens de voorwaarden bepaald in Appendix 5 van de Verordening (EU) 2020/639;
 • uw vluchtuitvoeringen bij het DGLV aangeven via het Drone Portaal;
 • in het bezit zijn van een bevestiging van ontvangst en volledigheid (ontvangstbewijs) die door het DGLV elektronisch wordt verzonden nadat u uw verklaring hebt ingediend.

Bij de vluchtuitvoeringen bent u ook verantwoordelijk voor:

 • de vastlegging en naleving van de gecontroleerde grondoppervlakte waarin geen niet-betrokken personen aanwezig zijn;
 • de vastlegging en naleving van de passende procedures voor onvoorziene voorvallen en noodprocedures door de piloot op afstand en alle andere bij de vluchtuitvoering betrokken personen;
 • het in kennis stellen van de personen die aanwezig zijn in de gecontroleerde grondoppervlakte van de risico’s van de vluchtuitvoering.

Piloot

Om UAS-vluchtuitvoeringen volgens de Europese standaardscenario te mogen verrichten, moet u bewijzen houder te zijn van:

 • een certificaat STS (certificaat van theoriekennis van piloot op afstand voor vluchtuitvoeringen volgens het Europese standaardscenario);
 • een accreditatie van voltooiing van praktische vaardigheidstraining STS-01 en/of STS-02
De theoretische opleiding en examen STS worden georganiseerd door de aangewezen entiteit (zie lijst). Na een geslaagd theoretisch examen, wordt het certificaat STS afgeleverd door het DGLV (via Drone Portal).

De praktische opleiding en de accreditatie van voltooiing van praktische vaardigheidstraining STS-01 en/of STS-02 worden gegeven door de erkende entiteiten (zie lijst).

Voor meer informatie, klik hier.

Naast de algemene verplichtingen van een piloot op afstand die vluchtuitvoeringen in de categorie SPECIFIC verricht, moet u er tijdens de vlucht voor zorgen dat u zich aan de vliegvoorschriften van het Europese standaardscenario STS-01 of STS-02 houdt en dat u uw drone onder controle houdt, ook in noodsituaties.

U mag op geen enkel moment meerdere UAS tegelijk besturen.

Toestel

De vluchten onder Europese standaardscenario’s dienen uitgevoerd te worden met:

 • bij STS-01: een UAS van klasse C5;
 • bij STS-02: een UAS van klasse C6.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart

Dienst UAS
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : uas@mobilit.fgov.be
Tel. : +32 (0)2 277 43 07 (dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur)