Opleidingen en examens

Changed
09/06/2023

Als UAS-piloot moet u zich houden aan de opleidingseisen voorzien door de Europese wetgeving. Er worden opleidingen en examens georganiseerd zodat u de nodige erkenning van uw competenties kunt verkrijgen. De behaalde certificaten zijn geldig in alle lidstaten van de Europese Unie.

In deze opleidingen wordt de basiskennis aangeleerd over veiligheid, luchtvaartreglementering, beperkingen in het luchtruim, vluchtuitvoeringsprocedures, respect voor privacy, enz.

De nieuwe Europese wetgeving maakt geen onderscheid tussen drones meer op basis van hun gebruik (recreatief of commercieel), maar op basis van het risico dat ze creëren voor de veiligheid van het luchtruim. Er zijn drie categorieën (OPEN, SPECIFIC en CERTIFIED), elk met verschillende vereisten op vlak van competentie voor piloten op afstand die afgestemd zijn op het soort vluchtuitvoering.

Categorie OPEN

Om in de categorie OPEN te vliegen met een UAS moet de piloot de instructies van de fabrikant lezen in de gebruikershandleiding. Hij of zij moet ook een opleiding volgen en slagen voor een theorie-examen naargelang de subcategorie van de beoogde vluchtuitvoering. 

 • Subcategorieën A1 en A3: de opleiding en het examen vinden online plaats. Als u slaagt voor het examen, zal u een certificaat van de online opleiding krijgen, dat vijf jaar geldig is.
 • Subcategorie A2: Voor deze subcategorie moet u niet alleen het slaagbewijs van de online opleiding A1/3 behaald hebben, maar ook: 
  • een praktijkopleiding volgen die als zelfstudie mag worden uitgevoerd volgens de exploitatievoorwaarden van subcategorie A3 (op minstens 150 m van bewoonde gebieden);
  • slagen voor een extra theoretisch examen dat in de lokalen van het DGLV wordt georganiseerd. Dit examen bestaat uit minimaal 30 vragen die betrekking hebben op de volgende vakken.
   Wanneer u uw profiel op het examenplatform aanmaakt, het slaagbewijs van de online opleiding A1/3 opladen.
  • na het slagen van dit extra OPEN A2 examen, uw OPEN A2 certificaat downloaden via DRONE PORTAL door het uploaden van een ondertekende verklaring waarin staat dat u effectief de vereiste competenties hebt behaald bij de vereiste praktische zelfscholing. 
 • UAS van minder dan 250 g (C0 of zelfgemaakt): het is niet nodig om de online opleiding te volgen om dit UAS te mogen besturen. U moet enkel de gebruikershandleiding van uw toestel goed doorgenomen hebben. We raden u ook aan om de gratis online opleiding te volgen. 
 • Modelluchtvaartuigclubs en -verenigingen: Leden van modelluchtvaartuigclubs en -verenigingen mogen met UAS of modelluchtvaartuigen vliegen tijdens clubactiviteiten zonder een opleiding te hebben gevolgd. Ze moeten echter wel voldoen aan de opleidingsvereisten die zijn vastgelegd door de modelluchtvaartfederaties en de clubs. Voor alle vluchten die niet binnen de activiteiten van de club vallen moet een modelluchtvaartpiloot echter wel de opleidingsvoorschriften hierboven volgen.

Locatie en prijs van de opleidingen en de examens 

Subcategorie A1 en A3

De theoretische opleiding en het examen voor de subcategorieën A1 en A3 vinden online plaats. De inschrijving, de opvolging en het bewijs van voltooiing van de online training (na het succesvol afleggen van het online examen) zijn gratis. Inschrijving via deze link.

Subcategorie A2

De praktijkopleiding voor subcategorie A2 mag als zelfstudie worden uitgevoerd volgens de exploitatievoorwaarden van subcategorie A3 (op voldoende afstand van bewoonde gebieden). Deze opleiding is dus gratis. 

Het DGLV organiseert geen opleidingen voor het extra theorie-examen voor subcategorie A2. Particuliere organisaties mogen, onafhankelijk van het DGLV, opleidingen aanbieden waarvan zij de prijs zelf mogen bepalen. 

Het extra theorie-examen voor subcategorie A2 vindt plaats in een gebouw van de FOD Mobiliteit en Vervoer (Vooruitgangstraat 56 in Brussel). Dit examen is ook gratis. Inschrijving via deze link.

Categorie SPECIFIC

Over welke vaardigheden u moet beschikken om in deze categorie een UAS te besturen hangt af van:

 • ofwel het standaardscenario dat u in uw declaratie aangeeft en waaronder uw vluchtuitvoeringen zullen vallen;
 • ofwel de operationele risicobeoordeling, uitgevoerd door de UAS-exploitant, op basis waarvan bepaald zal worden welke opleiding(en) u eventueel moet volgen en welke examens u eventueel moet afleggen om de vluchten veilig uit te voeren. 

Om dit te vergemakkelijken heeft het DGLV een lijst opgesteld met instanties die verantwoordelijk zijn voor theorie- en praktijkopleidingen met details over welke opleidingen er worden gegeven. 

Categorie CERTIFIED

Momenteel zijn de competentie-eisen voor de categorie CERTIFIED nog niet gekend. 

Praktische aspecten van het examen in het kader van Covid-19 

De FOD Mobiliteit en Vervoer houdt bij de organisatie van de examens rekening met de coronamaatregelen die door de regering genomen zijn. 

Voorziene maatregelen ter bescherming van de gezondheid:  

 • Volg de aanwijzingen die in het gebouw zijn opgehangen. 
 • Respecteer de regels rond social distancing.  
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht in het gehele gebouw en voor de volledige duur van uw bezoek of examen. 
 • Als u te vroeg toekomt (meer dan 15 minuten), wacht dan alstublieft buiten voor het gebouw. U mag 15 minuten voor aanvang van het examen de inkomhal van het gebouw binnen komen. Te laat komen wordt niet getolereerd: indien u later aankomt dan het tijdstip op uw uitnodiging, dan mag u niet meer binnen in de examenruimte.  
 • Meld u aan bij de receptie met uw uitnodiging en identiteitskaart. Daarna mag u doorgaan naar de examenruimte.  
 • Desinfecteer uw handen voordat u de zaal binnengaat. Er is een dispenser met hydroalcoholische oplossing beschikbaar bij de liften. 
 • Er is voldoende ruimte tussen de verschillende examenplaatsen. Ga direct naar de aangewezen plaats en blijf zitten tot het examen gedaan is.  
 • Ga direct naar de liften nadat u het examen hebt afgerond.  
 • Desinfecteer uw handen wanneer u de zaal verlaat. Er is een dispenser voor hydroalcoholische oplossingen beschikbaar aan de uitgang van de liften.  

Als u een aanpassing van het examen wilt aanvragen vanwege een handicap, ziekte of leerstoornis, gelieve dan contact op te nemen met rpas.exam@mobilit.fgov.be

De ruimtes en de computerapparatuur worden tussen de examensessies gedesinfecteerd.  

In de hal van het gebouw is een fietsenstalling beschikbaar. 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart

Cel drones
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : uas@mobilit.fgov.be
Tel. : +32 (0)2 277 43 07 (dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur)