Opleidingscentra

Changed
27/02/2024

Vallen de vluchten die u met uw UAS wilt uitvoeren onder het risiconiveau van de categorie SPECIFIC? In dat geval kunt u uw drone gebruiken als u de voorwaarden voor de vluchtuitvoeringen en de opleidingen in de tabel hieronder respecteert:

 

Voorwaarden voor de vluchtuitvoeringen

Opleidingen

Op basis van een verklaring dat uw vluchtuitvoering aan alle voorwaarden van de standaardscenario’s voldoet.

Theorie- en praktijkopleiding in het kader van de (Belgische en Europese) standaardscenario’s

Volgens een exploitatievergunning van het DG Luchtvaart op basis van een voorafgaande risicobeoordeling.

Gespecialiseerde opleiding (theorie en/of praktijk) tot piloot op afstand, rekening houdend met de operationele risicobeoordeling (PDRA, SORA)

Op basis van een certificaat van  exploitant van lichte UAS (LUC) (enkel rechtspersoon). 

Met een exploitatieverklaring: theorie- en praktijkopleiding in het kader van de (Belgische en Europese) standaardscenario’s

Met een exploitatievergunning: gespecialiseerde opleiding (theorie en/of praktijk) tot piloot op afstand, rekening houdend met de operationele risicobeoordeling

De opleiding en de evaluatie van de vaardigheden van de piloot worden uitgevoerd:

  • Ofwel door aangewezen entiteiten (theorieopleidingen en praktijkopleiding enkel voor de exploitatie vergunningen)
  • Ofwel door erkende entiteiten (praktijkopleiding enkel voor de standaardscenario’s)

Aangewezen entiteiten

De door het DG Luchtvaart aangewezen entiteiten zorgen voor de volgende opleidingen:

  • de theorieopleiding in het kader van de (Belgische en Europese) standaardscenario’s 
  • de gespecialiseerde opleiding – theorie en/of praktijk – tot piloot op afstand voor een exploitatievergunning, rekening houdend met de operationele risicobeoordeling 

Wat zijn de voorwaarden om een aangewezen entiteit te worden?

Voor dat de entiteiten opleidingen mogen geven moeten deze daarvoor toestemming krijgen van het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV).

Om die toestemming te krijgen moeten ze zich aan de voorwaarden houden van artikel 14 van het koninklijk besluit van 8 november 2020, dat ook de voorwaarden vastlegt om een aanvraag bij het DGLV te mogen indienen.

Er wordt vooral gekeken naar de capaciteiten van de entiteit op het vlak van beheer, opleiding en evaluatie van de vaardigheden, maar ook naar de beschikbare uitrustingen en procedures om de toestemming te krijgen.

Audits en controles

Het DGLV voert audits uit om na te gaan of de voorwaarden goed nageleefd worden.

Als wordt vastgesteld dat dit niet het geval is, kan het DG Luchtvaart de toestemming van de entiteit schorsen, beperken of zelfs afnemen.

Hoe kunt u een aanvraag indienen om een aangewezen entiteit te worden?

Om een aangewezen entiteit te worden, moet u een aanvraag indienen door uw dossier door te sturen naar rpas.ops@mobilit.fgov.be met ‘Aanvraag aangewezen entiteit’ als onderwerp van uw e-mail.

Hier vindt u een lijst van alle entiteiten die momenteel aangewezen zijn door het DGLV.

Erkende entiteiten

De erkende entiteiten zijn gerechtigd om praktijkopleidingen in te richten in het kader van de (Belgische en Europese) standaardscenario’s.

Hoe kunt u een aanvraag indienen om een erkende entiteit te worden?

Om erkend te worden moet een entiteit aan de voorwaarden in de bijlagen van de verordeningen over de Belgische of Europese standaardscenario’s voldoen.  In het bijzonder moeten bekwame personeelsleden de opleidingen en evaluaties van de organisatie uitvoeren. De erkenningsaanvraag dient u in via het Droneportaal.

Audits en controles

Zoals voor de aangewezen entiteiten voert het DGLV audits uit om na te gaan of de voorwaarden goed nageleefd worden.

Erkende entiteiten in België

Momenteel zijn er zes erkende entiteiten in België:

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer

Directoraat-generaal Luchtvaart

rpas.ops@mobilit.fgov.be

 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart

Dienst UAS
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : uas@mobilit.fgov.be
Tel. : +32 (0)2 277 43 07 (dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur)