Voorlopig rijbewijs B-M18

Changed
19/04/2023

Met het voorlopig rijbewijs M18 kunt u zelfstandig praktijkervaring opdoen. U bent dus niet verplicht om op de openbare weg een begeleider naast u te hebben. Een noodzakelijke voorwaarde is wel dat u bij de aanvraag een bekwaamheidsattest moet voorleggen. 

Het voorlopig rijbewijs M18 kunt u aanvragen vanaf de leeftijd van achttien jaar, is achttien maanden geldig en niet verlengbaar

Bekwaamheidsattest 

Als u met het voorlopig rijbewijs M18 zelfstandig op de openbare weg wilt, moet u een bekwaamheidsattest kunnen voorleggen. 

Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Wallonië 

U moet eerst twintig uur rijles bij een erkende rijschool volgen.  

U moet een technische rijvaardigheidstest (TCTC) afleggen in het examencentrum.  

Ofwel nadat u twintig uur rijles hebt gevolgd in een erkende rijschool.  

Ofwel nadat u een stage van minstens drie maanden hebt doorlopen met een voorlopig rijbewijs M36

Het bekwaamheidsattest wordt afgegeven door de rijschool

Het bekwaamheidsattest wordt afgegeven door een examencentrum, nadat u geslaagd bent voor de technische rijvaardigheidstest (TCTC). 

Wat heb je nodig om online je voorlopig rijbewijs 18 maanden aan te vragen?

  • Een verbinding via je eID of via itsme (personen jonger dan 18 jaar of personen die hun authenticatiecodes niet hebben geactiveerd, kunnen online geen voorlopig rijbewijs aanvragen);
  • Het attest van slagen voor het theorie-examen categorie B (afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs) waarop het resultaat van de leestest is vermeld;
  • Het bekwaamheidsattest afgegeven door een rijschool (20 uur) in Vlaanderen of Brussel, of in Wallonië door het examencentrum voor het rijbewijs;
  • Voor burgers die de praktijklessen hebben gevolgd in een in Wallonië gevestigde rijschool: de technische rijvaardigheidstest (TCTC) afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs.

Best neem je een foto of scan je deze documenten voordat je de applicatie start.

Meld je aan bij de applicatie en volg dan de instructies om online je voorlopig rijbewijs aan te vragen.

De prijs voor de afgifte van een voorlopig rijbewijs bedraagt 20 euro, eventueel vermeerderd met een gemeentebelasting.

Voor informatie over je voorlopig rijbewijs kun je contact opnemen met je gemeente.

Log in bij de applicatie BelDrive

Mag ik met mijn voorlopig rijbewijs (M18) passagiers vervoeren? 

U mag maximum twee passagiers vervoeren die aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: 

  • Ingeschreven in een Belgische gemeente
  • Houder en drager van een geldig Belgisch of Europees rijbewijs en al minstens acht jaar titularis van categorie B
  • De laatste drie jaar niet vervallen zijn geweest van het recht tot sturen

Kan ik van mijn voorlopig rijbewijs M18 omwisselen naar een voorlopig rijbewijs M36? 

U kunt, gedurende de geldigheidsperiode van uw voorlopig rijbewijs, eenmaal van model wisselen. U moet minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn voor uw theoretisch examen anders moet u dit eerst opnieuw afleggen. 

Wat als de geldigheid van mijn voorlopig rijbewijs (M18) is verstreken? 

Als de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs M18 verstreken is, hebt u verschillende mogelijkheden

  • U kunt een praktisch examen afleggen, nadat u zes uur rijles hebt gevolgd bij een erkende rijschool. U moet het examen afleggen met de rijschool en met voorlegging van een stage-attest dat wordt afgegeven door de gemeente.  
  • Nadat u zes uur rijles hebt gevolgd bij een erkende rijschool, kunt u een voorlopig rijbewijs M12 aanvragen. 
  • Na een periode van drie jaar (*), kunt u opnieuw een voorlopig rijbewijs (M36 of M18) aanvragen. 

Let op! U moet telkens in het bezit zijn van een geldig theoretisch examen. Als de geldigheid (drie jaar) van uw theoretisch examen is verstreken, moet u een nieuw examen afleggen.

(*) Door de Covid-maatregelen werd de geldigheid van de voorlopige rijbewijzen een paar keer verlengd

Voorlopige rijbewijzen die hun normale einddatum hadden tussen 15/03/2020 en 30/09/2021, waren geldig tot 31/12/2021

Voorlopige rijbewijzen die hun normale einddatum hadden tussen 01/10/2021 en 31/12/2021, waren geldig tot 31/03/2022

Voor de berekening van de wachttijd van 3 jaar moet u rekening houden met die verlengde geldigheidsdatum ook al staat deze verlengde datum niet op uw rijbewijs.