Voorlopige rijbewijs categorie B

Changed
28/03/2024

Als u geslaagd bent voor het theoretisch rijexamen categorie B (voor auto’s), kunt u een voorlopig rijbewijs aanvragen, als voorbereiding op het praktisch rijexamen. 

U kan uw voorlopig rijbewijs ook aanvragen via BelDrive!

Er bestaan drie soorten voorlopige rijbewijzen (categorie B): 

  • Model 36 en Model 18 wanneer u de afgelopen drie jaar niet in het bezit bent geweest van een voorlopig rijbewijs M18 of M36
  • Model 12 kunt u eenmalig aanvragen, binnen een periode van drie jaar nadat de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs categorie B (M36 of M18) is vervallen.  

 

Leeftijd 

Begeleider 

Geldigheid 

Verlengbaar 

Model 36 

vanaf 17 jaar 

verplicht 

36 maanden 

nee 

Model 18 

vanaf 18 jaar 

niet verplicht 

18 maanden 

nee 

Model 12 

Binnen de 3 jaar nadat de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs (M36 of M18) is vervallen. 

verplicht 

12 maanden 

nee 

Door de Covid-maatregelen werd de geldigheid van de voorlopige rijbewijzen een paar keer verlengd

Voorlopige rijbewijzen die hun normale einddatum hadden tussen 15/03/2020 en 30/09/2021, waren geldig tot 31/12/2021

Voorlopige rijbewijzen die hun normale einddatum hadden tussen 01/10/2021 en 31/12/2021, waren geldig tot 31/03/2022

Voor de berekening van de wachttijd van 3 jaar moet u rekening houden met die verlengde geldigheidsdatum ook al staat deze verlengde datum niet op uw rijbewijs.

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die gelden voor elk model en de specifieke voorwaarden per model. 

Algemeen voorwaarden

Aanvraag voorlopig rijbewijs 

Als u geslaagd bent voor het theoretisch rijexamen, krijgt u van het examencentrum het document ‘Aanvraag om een voorlopig rijbewijs categorie B’. Met dit document kunt u een voorlopig rijbewijs aanvragen : via de BELDRIVE-toepassing of door een afspraak te maken bij uw gemeente

Waar en wanneer mag ik met mijn voorlopig rijbewijs (categorie B) op de openbare weg? 

Voor alle modellen geldt dat u zich niet op de openbare weg mag begeven van 22 uur tot 6 uur op: 

  • vrijdag, zaterdag en zondag 
  • de vooravond van wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen zelf 

Let op! U mag met uw voorlopig rijbewijs (M36, M18 en M12) enkel in België rijden. 

Geldigheid voorlopig rijbewijs en theoretisch examen 

Uw voorlopig rijbewijs en uw theoretisch examen kennen een afzonderlijke geldigheid

  • Een voorlopig rijbewijs is 36, 18 of 12 maanden geldig (afhankelijk van het model). 
  • Een theoretisch examen is drie jaar geldig. 

Let op! Wanneer u uw praktisch rijexamen wilt afleggen moet u zowel in het bezit zijn van een geldig voorlopig rijbewijs, als een geldig theoretisch examen

Model 36 

Model 18 

Model 12 

Overige categorieën 

Met de voorlopige rijbewijzen categorie B (M36, M18 en M12) mag u enkel leren rijden met de auto. Voor voertuigen van de categorieën AM, A1, A2, A, BE, C1, C, C1E, C+E, D1, D, D1E, DE en G gelden er andere voorwaarden. 

Voorwaarden gewesten 

Bekijk ook de informatie op de websites van Het Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze overheden kunnen nog extra voorwaarden opleggen.