Medische geschiktheid voor bestuurders van motoren en auto’s

Changed
10/03/2023

Rijgeschiktheid houdt in dat u geen lichamelijke of geestelijke aandoeningen of afwijkingen hebt die het risico op een ongeval bij het besturen van een motorvoertuig kunnen verhogen, zoals: 

 • een aandoening 
 • een handicap 
 • een letsel 
 • bepaalde medicatie 

De minimumnormen voor lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor bestuurders zijn wettelijk bepaald. 

Wanneer u een rijbewijs B, BE, AM, A1, A2, A, of G aanvraagt (de zogenaamde groep 1), moet u op eer verklaren te voldoen aan de rijgeschiktheidsnormen U mag de verklaring niet ondertekenen als u niet aan de minimumnormen voldoet. In dat geval moet u bij uw behandelende arts een medisch onderzoek laten uitvoeren.

Procedure 

Uw arts bezorgt u na het medisch onderzoek een rijgeschiktheidsattest. Daarmee wordt u al dan niet rijgeschikt verklaard. Bij een van de volgende aandoeningen zal uw arts u doorverwijzen naar een rijgeschiktheidscentrum (CARA in Vlaanderen of DAC in Wallonië): 

 • een vermindering in functionele vaardigheden na een aantasting van het musculoskeletaal systeem  
 • een aandoening van het centraal of het perifeer zenuwstelsel 
 • elke andere aandoening waardoor een beperking ontstaat van de motorische controle, de waarneming, het gedrag of het beoordelingsvermogen 

Het CARA of het DAC voert vervolgens een rijgeschiktheidsevaluatie uit en kan uitzonderlijk ook een rijgeschiktheidsattest afleveren aan (sommige) kandidaat-bestuurders die niet meer voldoen aan (bepaalde) visuele criteria. 

U bent zelf verantwoordelijk om uw rijgeschiktheidsattest te behalen. Daarmee moet u een aangepast rijbewijs aanvragen. 

Opgelet: wanneer u het rijbewijs B, B+E, AM, A1, A2, A, of G voor bezoldigd vervoer wilt gebruiken, is altijd een rijgeschiktheidsattest van groep 2 verplicht. 

Contact

Contact Fields
 • CARA

  VIAS institute 
  Afdeling CARA 
  Haachtsesteenweg 1405 
  1130 Brussel 

  Tel. : +32 (0)2 244 15 52 
  E-mail : CARA@bivv.be 
  Website : www.vias.be 

 • DAC

  Agence wallonne pour la Sécurité routière 
  DAC – Département d’Aptitude à la Conduite 
  Chaussée de Liège 654C 
  5100 Jambes 

  Tel.: +32 (0)81 14 04 00 
  E-mail: dac@awrs.be 
  Website: www.awsr.be