Aanvraagformulieren en medische attesten

Changed
09/04/2024

Deze formulieren zijn enkel bestemd voor de gemeenten.

Alle aanvragen, hernieuwingen, ... worden door de gemeenten behandeld.

Inschrijvingsformulier

Inschrijvingsformulier

Bestelbon internationale rijbewijzen

Bestelbon internationale rijbewijzen
Checklist Omwisselingsprocedure Europees rijbewijs - checklist
Omwisselingsprotocol P1 Omwisselingsprotocol P1
Omwisselingsprotocol P2 Omwisselingsprotocol P2
Authentificatie
Authentification

Attest van een Belgisch nationaal rijbewijs
Certification of a Belgian driving license

Bijlage 4

Attest van aflevering van een voorlopig rijbewijs - Stageattest
N01 Aanvraag voorlopig rijbewijs (A1, A2, A)
N02 Aanvraag voorlopig rijbewijs categorie B - M36-M18-M12
N02bis Aanvraag voorlopig rijbewijs categorie B - M3
N03

Aanvraag voorlopig rijbewijs (C, D) - M3

N04

Attest N04

N06 Aanvraag rijbewijs
N07 Aanvraag hernieuwing rijbewijs
N08 Aanvraag internationaal rijbewijs
N10 Aanvraag omwisseling van een oud Belgisch rijbewijs

N95

N95

 Attest code 112: alcoholslot

N96 

N96 

Verklaring van instemming

N97

N97

Attest code 200: weekends en feestdagen

N98

N98

Attest waarvan de geldigheid beperkt is tot bepaalde categorieën

Form 9

Omwisseling Europees rijbewijs - Verklaring op eer

MEDISCHE ATTESTEN

Medische codes Medische codes (01/01/02017)

Form 1

Form 1

 

Rijgeschiktheidsattest groep 1

 

Form 2

Form 2

Rijgeschiktheidsattest groep 1 - oogarts

Form 3 Recto

Form 3 Verso

Rijgeschiktheidsattest - CARA
Model XII  Rijgeschiktheidsattest - DAC

Form 4

Eigen verklaring - groep 2

Form 5

Form 5 

 

Rijgeschikheidsattest groep 2

Form 6

Form 6

Oogonderzoek rijbewijs groep 2

Form 7

Deelnemingsdocument medisch onderzoek

Form 8

Deelnemingsdocument psychologisch onderzoek