Aanvraagformulieren en medische attesten

Changed
10/08/2023

Deze formulieren zijn enkel bestemd voor de gemeenten.

Alle aanvragen, hernieuwingen, ... worden door de gemeenten behandeld.

Inschrijvingsformulier

Inschrijvingsformulier

Bestelbon internationale rijbewijzen

Bestelbon internationale rijbewijzen

Bestelbon internationale rijbewijzen
Checklist Omwisselingsprocedure Europees rijbewijs - checklist
Omwisselingsprotocol P1 Omwisselingsprotocol P1
Omwisselingsprotocol P2 Omwisselingsprotocol P2
Authentificatie
Authentification

Attest van een Belgisch nationaal rijbewijs
Certification of a Belgian driving license

Bijlage 4

Attest van aflevering van een voorlopig rijbewijs - Stageattest
N01 Aanvraag voorlopig rijbewijs (A1, A2, A)
N02 Aanvraag voorlopig rijbewijs categorie B - M36-M18-M12
N02bis Aanvraag voorlopig rijbewijs categorie B - M3
N03

Aanvraag voorlopig rijbewijs (C, D) - M3

N04

Attest N04

N06 Aanvraag rijbewijs
N07 Aanvraag hernieuwing rijbewijs
N08 Aanvraag internationaal rijbewijs
N10 Aanvraag omwisseling van een oud Belgisch rijbewijs

N95

N95

 Attest code 112: alcoholslot

N96 

N96 

Verklaring van instemming

N97

N97

Attest code 200: weekends en feestdagen

N98

N98

Attest waarvan de geldigheid beperkt is tot bepaalde categorieën

Form 9

Omwisseling Europees rijbewijs - Verklaring op eer

MEDISCHE ATTESTEN

Medische codes Medische codes (01/01/02017)

Form 1

Form 1

 

Rijgeschiktheidsattest groep 1

 

Form 2

Form 2

Rijgeschiktheidsattest groep 1 - oogarts

Form 3 Recto

Form 3 Verso

Rijgeschiktheidsattest - CARA
Model XII  Rijgeschiktheidsattest - DAC

Form 4

Eigen verklaring - groep 2

Form 5

Form 5 

 

Rijgeschikheidsattest groep 2

Form 6

Form 6

Oogonderzoek rijbewijs groep 2

Form 7

Deelnemingsdocument medisch onderzoek

Form 8

Deelnemingsdocument psychologisch onderzoek