e-COS (Registratie van vaartijd)

Changed
04/06/2024

Als u uw vaarbevoegdheidsbewijs (Certificate of Competence) of bekwaamheidsbewijs (Certificate of Proficiency) wilt behalen of verlengen moet u, naast een maritieme opleiding, het reglementair voorgeschreven aantal maanden vaartijd in een bepaalde rang kunnen aantonen. 

Hoe moet ik mijn vaartijd aantonen? 

U moet uw vaartijd (diensttijd aan boord) aantonen via electronic Certificates of Service "e-COS".

De procedure voor het aanmaken en indienen van een ‘Certificate of Service’ is als volgt:

  • De kapitein of zijn vertegenwoordiger maakt online een e-COS formulier aan.
  • Alvorens het online aangemaakte e-COS formulier te ‘Doorsturen’, dienen de kapitein en zeevarende het geprinte formulier te controleren en ondertekenen.
  • Vervolgens het ondertekende e-COS formulier e-mailen naar, per post of persoonlijk bezorgen aan de dienst Certificatie van Zeevarenden Antwerpen (zie contact).

Voor een meer uitgebreide toelichting: Quick Start Guide e-CoS

Op basis van het MLC-verdrag (Maritime Labour Convention) heeft de zeevarende recht op een Certificate of Service (dienstattest). 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Scheepvaart  
Certificatie van Zeevarenden Antwerpen (STCW)
Entrepotplaats 1 - bus 7 
2000 Antwerpen
Tel. : +32 (0)3 286 68 90  
E-mail : stcw95@mobilit.fgov.be  
Openingsuren : klik hier