Maritieme opleidingen

Changed
13/05/2024

Door een maritieme opleiding te volgen, doet u alle vereiste kennis op om een beroep op een zeeschip uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om functies op het dek, onderhoud en reparatie van werktuigen op het schip, zeevisserij of offshore functies. 

In België kunt u via verschillende opleidingsinstellingen een maritieme opleiding volgen. Dit kan zowel via een publieke onderwijsverstrekker als een private opleidingsinstelling.  

Erkende opleidingsinstellingen  

Een maritieme opleidingsinstelling moet steeds erkend zijn door de FOD Mobiliteit en Vervoer. Zowel Belgische als buitenlandse opleidingsinstellingen kunnen een erkenning krijgen.  

Een erkende instelling mag een Belgisch STCW-opleidingsgetuigschrift uitreiken. STCW staat voor ‘Standards of Training, Certification and Watchkeeping’. Het getuigschrift attesteert een specifieke bekwaamheid of vormt de basis voor een vaarbevoegdheidsbewijs. Ook met een buitenlandse erkenning kunt u een Belgisch getuigschrift aanvragen.  

Onderaan deze pagina kunt u de lijsten van erkende Belgische en buitenlandse opleidingscentra terugvinden. 

Voor meer informatie over de maritieme opleidingen en de erkenning ervan, kunt u terecht bij ‘maritiem onderwijs en opleiding’.