Schip

Ieder binnenschip moet een aantal documenten aan boord hebben. Via deze documenten kan de schipper aantonen welke goederen het schip mag vervoeren en op welke waterwegen dit vervoer mag plaatsnemen. Een aantal van bovenstaande documenten is echter enkel verplicht indien men het schip ook op de Rijn wenst te exploiteren. Het is aan de exploitant om deze keuze te maken en er voor te zorgen dat hij over de nodige documenten bezit die deze exploitatie mogelijk maken.