Schip

Ieder binnenschip moet een aantal documenten aan boord hebben. Via deze documenten kan de schipper aantonen welke goederen het schip mag vervoeren en op welke waterwegen dit vervoer mag plaatsnemen. Een aantal van bovenstaande documenten is echter enkel verplicht als men het schip ook op de Rijn wil exploiteren. Het is aan de exploitant om deze keuze te maken en ervoor te zorgen dat hij de nodige documenten bezit die deze exploitatie mogelijk maken.