Exploitatievergunning

Binnenvaartuigen gebruikt of bestemd met winstoogmerk voor vervoer of opslag van goederen of voor slepen of duwen van andere binnenvaartuigen moeten voorzien zijn van een exploitatievergunning indien ze:

  • in volle eigendom toebehoren aan:
    • natuurlijke personen die in België hun woonplaats hebben;
    • rechtspersonen die in België hun maatschappelijke zetel hebben;
  • niet toebehoren aan de onder a) genoemde personen, maar worden gebruikt voor binnenlands vervoer in België.

De vergunning is geldig voor één jaar en kan worden verlengd.

Voorwaarden

U moet in bezit zijn van een certificaat van onderzoek of communautair certificaat.

Aanvraag

U moet de volgende documenten kunnen voorleggen:

  • Eigendomsbewijs
  • Meetbrief
  • Certificaat van onderzoek of communautair certificaat

Contact

Binnenvaart
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel.: +32 (0)2 277 36 57
Fax: +32 (0)2 277 40 46

E-mail: Binnenvaart@mobilit.fgov.be