Verklaring Belgische vloot - Rijnvaart

Changed
22/09/2023

Wilt u met een binnenvaartuig op de binnenwateren varen? Dan heeft u in dit geval een verklaring Belgische vloot of Rijnvaart nodig als: 

 • het binnenvaartuig dient voor goederen- of personenvervoer 
 • en u vaart voor rekening van derden  
 • en u vaart over de Belgische scheepvaartwegen 

Welke verklaring heb ik nodig? 

De voorwaarden verschillen afhankelijk of het vaartuig behoort tot de Belgische vloot of tot de Rijnvaart. 

Met beide verklaringen kunt u ook in een ander land van de Europese Unie binnenlands vervoer uitvoeren. 

Belgische vloot 

U hebt een verklaring nodig dat het vaartuig behoort tot de Belgische vloot of tot een andere vloot van de Europese Unie. 

De verklaring blijft 5 jaar geldig tenzij de gegevens die erop vermeld zijn, wijzigen. 

Rijnvaart 

U hebt een verklaring nodig dat het vaartuig behoort tot de Rijnvaart. De verklaring voor de Rijnvaart geeft u ook het recht om vervoer uit te voeren op de Rijn. 

De verklaring blijft geldig tenzij de gegevens die erop vermeld zijn, wijzigen. 

Voorwaarden 

Belgische vloot:  

 • Het schip mag niet te boek gesteld zijn in het buitenland. 
 • De eigenaar moet burger zijn van de Europese Unie. 
 • De eigenaar moet de woonplaats of maatschappelijke zetel in een lidstaat van de EU hebben.  
 • Het schip moet teboekgesteld zijn in het Belgisch Scheepsregister. 

Rijnvaart:  

 • Het schip mag niet te boek gesteld zijn in het buitenland.  
 • De eigenaar moet onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. 
 • De eigenaar moet de woonplaats of maatschappelijke zetel in een lidstaat van de EU hebben.  
 • Het vaartuig moet ook in het bezit zijn van een Uniek Europees scheepsidentificatienummer. 
 • Het schip moet teboekgesteld staan in het Belgisch Scheepsregister. 

Hoe aanvraag indienen? 

 1. Vul het aanvraagformulier in. 
  Kies het formulier dat bij uw situatie past:   

 2. Voeg de nodige documenten toe. 
  De volgende documenten zijn nodig om uw aanvraag te behandelen: 

  • eigendomsbewijs  
  • meetbrief 
  • communautair certificaat of certificaat van onderzoek of unie binnenvaartcertificaat  (Vlaanderen | Wallonië
    
 3. Stuur het formulier met de documenten naar de FOD. 
  Stuur het formulier met de documenten naar de dienst Binnenvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer per post of per mail naar binnenvaart@mobilit.fgov.be

Deze procedure is gratis. 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Scheepvaart
Dienst Binnenvaart 
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel 

E-mail: binnenvaart@mobilit.fgov.be
Tel. : +32 (0)2 277 36 57 of +32 (0)2 277 36 96