Spoor

Nieuwe contracten met NMBS en Infrabel voor de periode 2023-2032

De NMBS en Infrabel, dat zijn de twee overheidsbedrijven die in België de spoordienst organiseren en de spoorweginfrastructuur beheren, hebben nieuwe contracten met de Belgische staat. Die contracten bepalen wat de overheid en de reizigers voor de periode 2023-2032 van beide bedrijven mogen verwachten.    

Nieuwe contracten met duidelijke doelstellingen 

Eind 2022 gaf de federale regering haar goedkeuring aan een nieuw openbaredienstcontract tussen de Belgische staat en de NMBS en een nieuw performantiecontract tussen de Belgische staat en Infrabel. Dat contract bepaalt voor de NMBS welk vervoersaanbod ze moet waarmaken en legt de doelstellingen op vlak van bijvoorbeeld klantentevredenheid, toegankelijkheid en stiptheid vast. Voor Infrabel bevat het contract onder andere de afspraken over de mate waarin Infrabel de performantie van het spoorwegnet en de productiviteit moet verbeteren. 

De FOD Mobiliteit levert expertise en zorgt voor de opvolging 

Beide contracten zijn het resultaat van langdurig overleg tussen de stakeholders, zoals de (overheids)bedrijven zelf, de FOD Mobiliteit en Vervoer en de kabinetten. De FOD Mobiliteit heeft verschillende analyses uitgevoerd om de teksten te toetsen aan de bestaande wetgeving, de korte en lange termijn doelstellingen van het Belgisch mobiliteitsbeleid en toekomstige Europese verplichtingen zoals de liberalisering van het spoor.  

Een voorbeeld. Vandaag zijn er 98 autonoom toegankelijke stations, tegen 2027 moeten dat er 154 zijn en in 2032 al 176. Dat is een verbetering die de trein zowel voor rolstoelgebruikers, als voor reizigers die een trolley of een fiets op de trein meenemen, de komende jaren gebruiksvriendelijker zal maken.

Eén keer per jaar houden de FOD Mobiliteit en Vervoer en de (overheids)bedrijven een prestatiedialoog om te evalueren of de vooropgestelde resultaten werden behaald. Voor sommige prestatie-indicatoren hangen daar ook financiële gevolgen aan vast.  

Hans Buschop, attaché spoorvervoer: “De opmaak van dit soort contracten is een werk van lange adem. De FOD Mobiliteit brengt de nodige expertise naar de tafel om ervoor te zorgen dat de teksten conform de Belgische en Europese wetgeving zijn, maar ook dat de gestelde doelen ambitieus genoeg zijn voor het land en de burgers.” 

Lees er meer over op onze website: https://mobilit.belgium.be/nl/spoor/beheerscontracten/contracten