Een toelating tot het besturen van een paramotor aanvragen

Changed
18/07/2023
 • Een paramotor is een licht 'foot-launched' luchtvaartuig met maximaal twee personen aan boord:

  • dat bestaat uit een soepel zweefscherm en een voortstuwingsinstallatie die op de rug wordt gedragen of op een wielconstructie is gemonteerd;
  • met een beperkte maximale massa.

  Om met een paramotor te vliegen, heeft u een toelating tot besturen nodig. Om die vergunning aan te kunnen vragen moet u:

  De vergunning is geldig in het Belgische luchtruim en voor luchtvaartuigen die in België zijn geregistreerd. Om in een ander land te vliegen of met een paramotor die in een ander land is geregistreerd, heeft u een vergunning van het betrokken land nodig.

  Hoe vraagt u een vergunning aan? 

  U kunt een toelating tot het besturen van een paramotor aanvragen via het Aviation Portal, het digitale loket van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

  1. Log in op de applicatie.

   U kunt inloggen met uw elektronische identiteitskaart (eID) en kaartlezer, of met de itsme app.

  2. Volg de instructies op het scherm.

   Om uw aanvraag online in te dienen, heeft u de volgende gescande documenten nodig:

   • bewijs van het slagen voor het theorie-examen;
   • een kopie van het persoonlijk vliegboek;
   • een kopie van het medisch certificaat.
  3. Voer de betaling uit.

   U kunt de status van uw aanvraag gemakkelijk opvolgen in de applicatie.

   Let op: als u de bevoegdheid wilt aanvragen om met een passagier aan boord te vliegen, moet u uw verzoek via het formulier indienen.

 • Aanvraag via het formulier

  Als u geen eID hebt of als het niet lukt om u aan te melden bij het digitaal loket, dan kunt u de toelating aanvragen via dit formulier. U moet dat formulier ook gebruiken wanneer u een verzoek indient om met een passagier aan boord te mogen vliegen.

  Stuur uw ingevulde formulier met de gevraagde bijlagen per e-mail naar het e-mailadres bcaa.registration@mobilit.fgov.be, of stuur de documenten per post naar het volgende adres:

  Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
  Directoraat-generaal Luchtvaart
  Directie Vergunningen
  City Atrium
  Vooruitgangstraat 56
  1210 Brussel

  U kunt uw aanvraagformulier ook afgeven aan de receptie van de FOD Mobiliteit en Vervoer op hetzelfde adres. Ze is open van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur.

  Behandeling van uw aanvraag

  Uw aanvraag zal na ontvangst van de betaling worden behandeld.

  Volledige en ontvankelijke aanvraag

  De kwaliteit van uw toelating wordt gecontroleerd, waarbij ook wordt nagegaan of ze juist is ondertekend en verstuurd.

  Onvolledige, niet-ontvankelijke aanvraag of wij hebben bijkomende vragen

  Wij zullen u telefonisch of via e-mail contacteren indien wij vragen hebben over uw aanvraag. 

  De huidige behandelingstermijn voor vergunningsaanvragen bij het DG Luchtvaart bedraagt 45 werkdagen. Om uw verzoek te vergemakkelijken, vragen wij u geen herinneringen te sturen.

  Geldigheidsduur

  Uw vergunning blijft onbeperkt geldig, op voorwaarde dat u ten minste elke 24 maanden slaagt voor een praktische check-up, te rekenen vanaf de dag waarop de toelating is afgegeven. U moet die check-up afleggen bij een door het DG Luchtvaart erkende monitor.

  Hoeveel kost een vergunningaanvraag? 

  De volgende tabel bevat de geïndexeerde tarieven voor 2023.

  Toelating tot het besturen van een paramotor

   

  Geïndexeerd bedrag voor 2023 (in euro)

  Uitgifte

  120

  Duplicaat

  80

  De betalingsmodaliteiten en de tarieven zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 februari 2001.

Contact

Contact Fields

FAQ

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be