Examens

Changed
14/05/2024

Theorie-examen paramotor

Om een “toelating tot het besturen van een paramotor” te krijgen moet u slagen voor 4 theoretische examens:

  1. luchtvaartwetgeving (begrippen) en –reglementering
    Het examen bestaat uit 20 meerkeuzevragen die u in 40 minuten moet beantwoorden. Elke vraag staat op 1 punt en er wordt geen giscorrectie toegepast. Om te slagen moet u 70% van de vragen juist beantwoorden.

    Wanneer u houder bent van een toelating tot het besturen van een ULM/DPM, van een vergunning van bestuurder van vliegtuigen of van een vergunning van bestuurder van helikopters wordt u vrijgesteld van het examen “luchtvaartwetgeving (begrippen) en –reglementering”.

  2. aerodynamica
  3. aerologie
  4. techniek van het vliegen.

De examens om te slagen voor de vakken “aerodynamica”, “aerologie” en “techniek van het vliegen” worden door een monitor afgenomen. Een lijst met alle monitoren is hier terug te vinden. Vanaf mei 2022 wordt het examen “luchtvaartwetgeving (begrippen) en -reglementering” in de lokalen van het Directoraat-generaal Luchtvaart afgenomen.

Inschrijvingsprocedure

  1. met een Belgisch rijksregisternummer
  2. zonder een Belgisch rijksregisternummer.

Examendatums voor theorie-examens en tarieven

U vindt informatie over de examendata en de tarieven op de pagina Exameninfo.

Beschikbare taal voor het afleggen van het examen

Het examen kan afgelegd worden in het Nederlands of het Frans.

Examenreglement

Het nieuwe examenreglement zal hier zo vlug mogelijk worden gepubliceerd.

Do’s-and-don’ts

De Do's-and-don'ts tijdens het verloop van de theorie-examens vindt u hier.

Demo-examen

Maak u nu al vertrouwd met het nieuwe examenconcept. Opgelet, de vragen zijn niet noodzakelijkerwijze paramotor-relevant.

Didactische examen

Gelieve contact op te nemen met een van de federaties om een didactisch examen af te leggen: