Modelluchtvaart

Changed
07/02/2024
 • Naast bemande luchtvaartuigen bestaat er een groeiend aantal op afstand bestuurde luchtvaartuigen zonder personen aan boord. We onderscheiden twee categorieën:

  • de modelluchtvaart: groepeert alle activiteiten voor sportieve en recreatieve doeleinden
  • activiteiten met een UAV (Unmanned Aerial Vehicle): onbemande luchtvaartuigen voor commerciële doeleinden

  Hoe vraag ik toelating voor de aanleg en uitbating van een modelluchtvaartterrein?

  Het vliegen met op afstand bestuurde modelluchtvaartuigen is alleen toegelaten op en rond de modelluchtvaartterreinen die erkend zijn door het Directoraat-generaal Luchtvaart.

  De aanvraagprocedure en de voorwaarden voor de aanleg en de uitbating van een modelluchtvaartterrein vindt u in de Koninklijk besluit van 26 December 2022.

  Na onderzoek van de aanvraag krijgt u een toelating (eventueel met voorwaarden of beperkingen), of een weigering. 

  1. Vul het aanvraagformulier in

  2. Voeg de bijkomende documenten toe

   Voeg bij uw aanvraag voor de toelating voor uitbating van een modelluchtvaartterrein alle documenten toe zoals vermeld in het  Koninklijk besluit van 26 December 2022.

    

    

  3. Dien uw aanvraag in

   Stuur het dossier naar bcaa.airfields@mobilit.fgov.be.

  4. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een uitnodiging om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de uitnodiging tot betaling heeft ontvangen. Met het oog op een snelle behandeling van uw dossier wordt aangeraden om elke uitnodiging tot betaling afzonderlijk te vereffenen :

   • met het exacte gevraagde bedrag; 
   • met de juiste gestructureerde mededeling; 
   • op het juiste rekeningnummer, zoals vermeld op de uitnodiging tot betaling.
 • Hoe vraag ik toelating voor een modelluchtvaartmeeting?

  Ook bij het organiseren van een modelluchtvaartmeeting of -show, hebt u toestemming nodig van het Directoraat-generaal Luchtvaart. 

  Na onderzoek van de aanvraag krijgt u een toelating (eventueel met voorwaarden of beperkingen), of een weigering.

  1. Vul het aanvraagformulier in

  2. Voeg de bijkomende documenten toe

   • het bewijs dat de organisator verzekerd is voor burgerlijke aansprakelijkheid inzake lichamelijk en materiële schade op een tijdelijk terrein;
   • de toelating van de burgemeester als de meeting georganiseerd wordt op een tijdelijk terrein;
   • de toelating van de eigenaar van het terrein als de meeting georganiseerd wordt op een tijdelijk terrein.
  3. Dien uw aanvraag in

   Stuur het dossier naar bcaa.airfields@mobilit.fgov.be.

  4. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een uitnodiging om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de uitnodiging tot betaling heeft ontvangen. Met het oog op een snelle behandeling van uw dossier wordt aangeraden om elke uitnodiging tot betaling afzonderlijk te vereffenen :

   • met het exacte gevraagde bedrag; 
   • met de juiste gestructureerde mededeling; 
   • op het juiste rekeningnummer, zoals vermeld op de uitnodiging tot betaling.
 • UAV (Unmanned Aerial Vehicle)

  Alle informatie in verband met drones vindt u in de rubriek  Drones.

  Hoeveel kost het om een toelating voor een modelluchtvaartterrein of een modelluchtvaartmeeting aan te vragen? 

  De volgende tabel bevat de geïndexeerde tarieven voor 2023.

   

  Geïndexeerd bedrag voor 2022 (in euro)

  Toelating voor een modelluchtvaartterrein

  181

  Verlenging toelating modelluchtvaartterrein

  108

  Toelating voor een modelluchtvaartmeeting
  op een goedgekeurd terrein
  72
  Toelating voor een modelluchtvaartmeeting
  op een niet goedgekeurd terrein
  145

   De betalingsmodaliteiten en de tarieven zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 februari 2001.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Airfields
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel

E-mail: bcaa.airfields@mobilit.fgov.be