Terugkeer in België

Changed
07/04/2023

Komt u uit het buitenland en bent u opnieuw ingeschreven in België? Dan moet u uw rijbewijs omwisselen, afhankelijk van het type rijbewijs en van het feit of u in het bezit bent van een Europees rijbewijs.

Ik verbleef in een land van de EU en heb een Europees rijbewijs

Een rijbewijs zonder administratieve einddatum

U moet dit rijbewijs omwisselen binnen de twee jaar na uw inschrijving in België.

Een rijbewijs met administratieve einddatum

Voor wat betreft de categorieën van groep 1 (AM, A1, A2, A, B en BE) mag u hiermee in België rijden en hoeft u deze niet om te wisselen.

Voor de categorieën van groep 2 (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D en DE) blijft uw rijbewijs geldig tot de einddatum die bij deze categorieën vermeld staat of ten uiterste tot vijf jaar na uw inschrijving in België. Tegen die datum dient u uw rijbewijs om te wisselen."

Let op! Aangezien het gaat om een rijbewijs met administratieve einddatum moet u dit rijbewijs wel hernieuwen als de geldigheidsduur is verstreken.

Ik verbleef in een land buiten de EU en heb geen Europees rijbewijs

Was u ooit al in het bezit van een Belgisch rijbewijs? Dan kan u een hernieuwing aanvragen bij uw gemeente.