Buitenlands rijbewijs

Changed
30/10/2023

We maken onderscheid tussen een Europees nationaal rijbewijs en een niet-Europees nationaal rijbewijs. Afhankelijk van de voorwaarden kunt u uw rijbewijs omwisselen. Hieronder vindt u de lijsten van de landen met Europese of niet-Europese nationale rijbewijzen, die in België omwisselbaar zijn: 

Europees nationaal rijbewijs

Een Europees nationaal rijbewijs is een rijbewijs dat door een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) wordt afgeleverd. U mag in België op de openbare weg rijden als u een geldig Europees nationaal rijbewijs bezit. U mag slechts één Europees nationaal rijbewijs hebben. 

Europees nationaal rijbewijs zonder administratieve geldigheidsdatum 

Hebt u een geldig Europees rijbewijs zonder administratieve geldigheidsdatum (voornamelijk  papieren rijbewijzen) en bent u minstens twee jaar ingeschreven in een Belgische gemeente? Dan moet u het verplicht omwisselen voor een Belgisch rijbewijs met een nieuwe administratieve geldigheidsdatum. U hebt dus twee jaar de tijd om het om te wisselen anders bent u in overtreding. 

Europees nationaal rijbewijs met administratieve geldigheidsdatum 

De geldigheidsduur van een Europees nationaal rijbewijs is maximum vijftien jaar. De lidstaten erkennen onderling de afgegeven rijbewijzen. Het zijn voornamelijk rijbewijzen gemaakt van polycarbonaat in bankkaartmodel.

Zolang de geldigheidsduur van het Europees rijbewijs niet verlopen is, is de omwisseling tegen een Belgisch nationaal rijbewijs niet nodig. 

Een Europees nationaal rijbewijs omwisselen 

U kunt uw Europees nationaal rijbewijs omwisselen in uw gemeente. Om de omwisseling tijdig te kunnen afronden, raden wij aan dat u uw Europees nationaal rijbewijs drie maanden voor het verlopen ervan omwisselt. 

Niet-Europees nationaal rijbewijs 

Een nationaal niet-Europees rijbewijs is een rijbewijs afgegeven in een land buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. 

Indien u een geldig erkend niet-Europees rijbewijs heeft mag u vanaf de datum van uw  inschrijving  in België voor een periode van maximum 185 dagen in België op de openbare weg rijden.

Een niet-Europees nationaal rijbewijs omwisselen 

U mag uw niet-Europees nationaal rijbewijs in uw gemeente omwisselen tegen een Belgisch nationaal rijbewijs als aan volgende voorwaarden voldaan is: 

  • u bent reeds minstens 185 dagen ingeschreven in België 
  • het rijbewijsmodel is erkend (zie lijst erkende niet-Europese rijbewijzen) 
  • het rijbewijs is nog geldig 
  • het rijbewijs werd afgeleverd in een periode waarin u niet ingeschreven was in België
  • uw nationaliteit komt overeen met die van het afleverende land en/of u kan bewijzen dat u minstens 185 dagen verbleef in dat land 
  • het rijbewijs wordt authentiek bevonden na controle door de echtheidscel 

 

 

 

 

Contact

Contact Fields

Wie geen toegang tot het internet heeft, kan de aanvraag ook per brief opsturen naar: 

FOD Mobiliteit en Vervoer 
DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid 
Dienst Buitenlandse Rijbewijzen 
City Atrium 
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel  

E-mail: buitenlandse.rijbewijzen@mobilit.fgov.be