Een motorfiets, bromfiets, speed pedelec, tri- of quadricycle met een cilinderinhoud ≤ 125 cm³ inschrijven

Changed
29/03/2024
 • Al deze voertuigen moeten voorzien zijn van een kentekenplaat.  

  Welke plaat voor welk voertuig?  

  Voertuig 

  Weergegeven letters op de kentekenplaat 

  Moto 

  " M " 

  Bromfiets klasse A  (25 km/u)

  " S-A " 

  Bromfiets klasse B (45 km/u)

  " S-B " 

  Speedpedelec 

  " S-P " 

  Lichte vierwieler 

  " S-U " 

  Bepaalde voertuigen zijn vrijgesteld van inschrijving

  • voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor personen met een fysieke beperking;  
  • gyropods, d.w.z. eenpersoons elektrische voertuigen bestaande uit een platform met twee parallelle wielen waarop de gebruiker staat;  
  • voertuigen die niet minstens één zitplaats hebben;  
  • mini-moto's;  
  • voertuigen met een maximumsnelheid van 6 km/u.  

  Hoe een nieuw voertuig inschrijven?  

  Volg deze stappen om een nieuw voertuig in te schrijven: 

  1. Vul het roze formulier aanvraag tot inschrijving in dat de verkoper u overhandigde.

   1. Vraag indien nodig uw verzekeraar om u hierbij te helpen. 

   Vak X1 "inschrijving" 

   Vink "gewone inschrijving " aan 

   Vak A "kentekenplaat beschikbaar" 

   • Vink JA aan als u reeds een kentekenplaat heeft en die wenst te behouden. Controleer of de voertuigcategorie niet wijzigt, wat een voorwaarde is om de plaat te behouden. 
   • Vink NEE aan als u een nieuwe kentekenplaat aanvraagt.  

   Vak X2  

   Vink "nieuw voertuig" aan 

   Vak X3 "formaat van de kentekenplaat" 

   • Vink "formaat moto" aan voor een moto. 

   • Vink "formaat cyclo" aan voor een bromfiets, speedpedelec of lichte vierwieler. 

   De aanvrager van de inschrijving 

   Vul leesbaar in, in hoofdletters, één letter per vakje. 

   Geef een telefoonnummer of e-mailadres op. 

   Vakken X7 en X8 “datum en handtekening" 

   Dateer en onderteken het formulier. 

   Vak X9 "taal" 

   Vink aan in welke taal u met ons wilt communiceren. 

   Vak X10 "bijkomende informatie" 

   Voeg je telefoonnummer en/of e-mailadres toe.

   Indien u het postpakket op een ander adres wenst te ontvangen dan het uwe, geef dan duidelijk de naam en het adres op. 

   Vak X11 "spoedlevering" 

   Indien u een spoedlevering wenst (kost € 80), geeft u dit aan door in dit vak uw handtekening te plaatsen. 

   Vak X15 "speciaal vak voor bromfietsen" 

   Geef aan of het voertuig een speedpedelec is of niet, en zo ja, of het alleen trapondersteuning heeft of ook is uitgerust met een autonome motor. 

  2. Contacteer uw verzekeringsmakelaar zodat hij uw voertuig kan verzekeren en inschrijven.

   Een speedpedelec moet niet verzekerd worden. Vraag uw verzekeraar of hij het voertuig voor u wil inschrijven. 

   Bezorg hem het formulier zodat hij het voertuig online kan inschrijven. 

   Indien hij er niet in slaagt het voertuig in te schrijven, moet hij u het bewijs terugbezorgen van de afwijzing van deze aanvraag (screenshot) en uw aanvraagformulier voorzien van een verzekeringsvignet. 

   Het volledige dossier moet ingediend worden bij de DIV, hetzij via de post, hetzij door een afspraak te maken met een antenne of een Brussels loket van de DIV. 

  3. De kentekenplaat en/of het inschrijvingsbewijs worden geleverd door de postbode.

   Voor de prijs en de levering: klik hier

  4. Opgelet: als u een oude kentekenplaat heeft in het oude formaat, ontvangt u automatisch een nieuwe kentekenplaat in het Europese formaat.

   Vergeet niet om de oude kentekenplaat te laten schrappen wanneer u de nieuwe heeft ontvangen. Zolang u een kentekenplaat heeft, blijft de verkeersbelasting voor een moto verschuldigd. Doorgaans geldt dit ook voor de verzekering van uw voertuig. 

 • Bijkomende informatie  

  Gepersonaliseerde kentekenplaat

  Overdracht  

  Verwerkingstermijn  

  Wijzigen van het formaat van de kentekenplaat  

  Schrapping 

  Hoe een tweedehandsvoertuig inschrijven?  

  Vanaf 20 maart 2023 zullen reeds in België ingeschreven voertuigen via bpost moeten gaan om via WebDIV te worden ingeschreven.

  Welke voertuigen?

  Voertuigen van categorie L of aard M2 (vak ''J.1'' van het kentekenbewijs)

  • ≤ 125 cm³ indien benzine-, diesel- of andere verbrandingsmotor,
  • ≤ 11 kW of snelheid ≤ 45 km/u indien elektrische of hybride motor.

  Voor welke voertuigen geldt dit niet?

  In al deze gevallen: ga niet via bpost: ga via uw verzekeraar, en dan naar de DIV:

  • de laatste kentekenplaat was een gepersonaliseerde kentekenplaat,
  • het oude inschrijvingsbewijs dateert van voor 18/07/2002,
  • ingevoerde voertuigen,
  • voertuigen met een cilinderinhoud > 125 cm³.

  Welke procedure?

  De verkoper biedt het inschrijvingsbewijs en/of het Politieattest aan in een voor deze procedure aangewezen postkantoor.

  Opgelet ! Zodra de CIM ongeldig is gemaakt, is het niet langer toegestaan het voertuig te besturen. Alternatief: een duplicaat van de CIM aanvragen.

  De loketbediende van bpost annuleert het voorgelegde inschrijvingsbewijs of Politieattest. Hij geeft een inschrijvingsformulier af.

  De verkoper geeft u het aanvraagformulier tot inschrijving. Hij moet u ook zijn laatste CIM (inschrijvingsbewijs) geven of een attest van de Politie als hij zijn CIM niet meer heeft. Als hij u geen van deze twee documenten geeft, vraag hem dan de nodige regelingen te treffen met de Politie.

  Indien u een voertuig heeft aangekocht waarvoor de CIM (of een Politieattest) niet aan bpost werd voorgelegd, moet u de CIM (of een Politieattest) aan bpost voorleggen. U ontvangt er een inschrijvingsformulier. Zoek een postkantoor dat de verrichting uitvoert door naar de website van bpost te surfen.

  Volg deze stappen om een tweedehandsvoertuig in te schrijven: 

  1. Vraag uw verzekeraar een verzekeringsvignet, behavle voor een speed pedelec. Vul het formulier in. Vraag indien nodig uw verzekeraar om u hierbij te helpen. 

   Vak X1 "inschrijving" 

   Vink "gewone inschrijving " aan 

   Vak A "kentekenplaat beschikbaar" 

   • Vink JA aan als u reeds een kentekenplaat heeft en die wenst te behouden. Controleer of de voertuigcategorie niet wijzigt, wat een voorwaarde is om de plaat te behouden. 

   • Vink NEE aan als u een nieuwe kentekenplaat aanvraagt. 

   Vak X3 "formaat van de kentekenplaat" 

   • Vink "formaat moto" aan voor een moto. 

   • Vink "formaat cyclo" aan voor een bromfiets, speedpedelec of lichte vierwieler. 

   De aanvrager van de inschrijving 

   Vul leesbaar in, in hoofdletters, één letter per vakje. 

   Geef een telefoonnummer of e-mailadres op. 

   Vakken X7 en X8 “datum en handtekening" 

   Dateer en onderteken het formulier. 

   Vak X9 "taal" 

   Vink aan in welke taal u met ons wilt communiceren. 

   Vak X10 "bijkomende informatie" 

   Voeg je telefoonnummer en/of e-mailadres toe.

   Indien u het postpakket op een ander adres wenst te ontvangen dan het uwe, geef dan duidelijk de naam en het adres op. 

   Vak X11 "spoedlevering" 

   Indien u een spoedlevering wenst (kost € 80), geeft u dit aan door in dit vak uw handtekening te plaatsen. 

   Vak X15 "speciaal vak voor bromfietsen" 

   Geef aan of het voertuig een speedpedelec is of niet, en zo ja, of het alleen trapondersteuning heeft of ook is uitgerust met een autonome motor. 

   Vak X16 "Type plaat" Vink "Oldtimer O" aan als u een "oldtimer" plaat wilt.
  2. Contacteer uw verzekeringsmakelaar zodat hij uw voertuig kan verzekeren en inschrijven.

   Overhandig het aanvraagformulier en het CIM of het attest van de Politie aan uw verzekeraar zodat hij het voertuig online kan inschrijven. 

   Indien hij er niet in slaagt het voertuig in te schrijven, moet hij u het bewijs terugbezorgen van de afwijzing van deze aanvraag (screenshot), uw aanvraagformulier voorzien van een verzekeringsvignet en het inschrijvingsbewijs of het attest van de Politie. 

   Het volledige dossier (formulier + inschrijvingsbewijs van de vorige eigenaar of politie-attest) moet ingediend worden bij de DIV, hetzij via de post, hetzij door een afspraak te maken met een antenne of een Brussels loket van de DIV.   

  3. Het inschrijvingsbewijs (en de kentekenplaat als het een nieuwe nummering betreft) wordt geleverd door de postbode.

   Voor de prijs en de levering: klik hier

  4. Opgelet: als u een oude kentekenplaat heeft in het oude formaat, ontvangt u automatisch een nieuwe kentekenplaat in het Europese formaat.

   Vergeet niet om de oude kentekenplaat te laten schrappen wanneer u de nieuwe heeft ontvangen. Zolang u een kentekenplaat heeft, blijft de verkeersbelasting voor een moto verschuldigd. Doorgaans geldt dit ook voor de verzekering van uw voertuig.

 • Bijkomende informatie  

  Gepersonaliseerde kentekenplaat

  Overdracht  

  Verwerkingstermijn  

  Wijzigen van het formaat van de kentekenplaat  

  Schrapping 

  Status van uw inschrijvingsaanvraag 

  Wenst u de status te kennen van uw inschrijvingsaanvraag bij de DIV? Raadpleeg rechtstreeks onze app " Mijn voertuig, mijn plaat ".  

  Meer informatie 

  Wenst u bijkomende informatie over de inschrijving van moto's, bromfietsen, speedpedelecs en lichte vierwielers? Contacteer onze Helpdesk op het nummer 02/277.30.50 (8u30-12u).