Erkenning cng- of lpg-installateur

Changed
11/08/2023
 • Voertuigen kunnen als alternatieve brandstof op gas rijden. Het kan daarbij gaan om aardgas of petroleumgas: 

  • Cng (Compressed Natural Gas) is gecomprimeerd aardgas, een gasmengsel voornamelijk samengesteld uit methaan. Voertuigen op cng of lng (Liquefied Natural Gas ofwel vloeibaar aardgas) worden ook wel ngv’s genoemd (Natural Gas Vehicles). 
  • Lpg (Liquefied Petroleum Gas) is vloeibaar gemaakt petroleumgas, voornamelijk samengesteld uit propaan en butaan. 

  Een installateur van cng of lpg is een natuurlijke persoon of rechtspersoon onder wiens verantwoordelijkheid cng-installaties of lpg-installaties in een voertuig ingebouwd worden. De installateur moet een ondernemingsnummer hebben van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

  Alleen erkende bedrijven of instanties mogen cng of lpg installeren. U moet de erkenning als installateur aanvragen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer. Het bedrijf of de instantie mag de installatie alleen door erkende monteurs laten uitvoeren. De monteurs moeten elke vijf jaar een erkend nascholingsprogramma volgen om hun erkenning te behouden. 

  Hoe een erkenning als installateur aanvragen of een wijziging melden? 

  1. Download het formulier. 

  2. Vul het formulier in.

   En voeg de nodige documenten toe.

  3. Stuur het formulier met de documenten op naar de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

   FOD Mobiliteit en Vervoer 
   Directie Certificatie en Inspectie 
   City Atrium 
   Vooruitgangstraat 56 
   1210 Brussel 

   Bij voorkeur te versturen per mail naar Techdriving@mobilit.fgov.be.

  4. U ontvangt een betalingsuitnodiging.

   We behandelen uw dossier zodra we de betaling ontvangen hebben. 

Contact

Contact Fields

Erkenning van de werkplaatsen 

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directie Certificatie en Inspectie 
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel 
Tel : +32 (0)2 277 41 02 of +32 (0)2 277 41 03 
E-mail : techdriving@mobilit.fgov.be