Proefproject Rijbewijs B zero-emissiebestelwagens met een MTM tot 4250kg

Changed
27/02/2024

Het proefproject start op 1 september 2023 en laat toe dat voertuigen voor vervoer van goederen met een MTM tot hoogstens 4250kg bestuurd worden met een rijbewijs geldig verklaard voor de categorie B, sinds ten minste twee jaar afgegeven, op voorwaarde dat deze voertuigen op een alternatieve aandrijving rijden.

Het gaat om bestelwagens waarvan het MTM meer dan 3500kg bedraagt wegens de massa van de batterij of het alternatieve aandrijfsysteem.

De bestuurder die werkt voor een logistiek en transportbedrijf in België mag gedurende 3 jaar dergelijke elektrische of waterstofvoertuigen besturen met een rijbewijs B. 

De FOD Mobiliteit en Vervoer levert per deelnemend voertuig een attest van deelname af.

Voor de duur van de deelname aan het project moeten de bedrijven gegevens meedelen die vereist zijn om de impact van het proefproject op de verkeersveiligheid en het leefmilieu te beoordelen.

Dit project loopt af op 31/08/2026.

Voorwaarden deelname aan het proefproject

Om te kunnen deelnemen aan het proefproject moet op het moment van de aanvraag aan volgende voorwaarden voldaan zijn: 

 De bestuurder moet in dienst zijn van of werken voor een in België gevestigde deelnemende vennootschap dat instaat voor het vervoer van goederen over de weg en logistiek.

 Via het ondernemingsnummer worden de activiteiten van de onderneming gecontroleerd.

2.    Elektrische of waterstofbestelwagens.

Van elk deelnemend voertuig stuurt u een kopie van het inschrijvingsbewijs, zodat de FOD Mobiliteit en Vervoer kan onderzoeken of het type voertuig aan de voorwaarden voldoet.

De FOD Mobiliteit en Vervoer zal voor elk voertuig een attest van deelname opmaken en afleveren met vermelding van de nummerplaat. 

3.    Bestuurder

De bestuurder moet in dienst zijn van of werken voor de deelnemende onderneming en sinds minstens 2 jaar houder zijn van het rijbewijs B.

Hoe een aanvraag tot deelname indienen? 

Het aanvraagformulier wordt ingevuld en opgestuurd naar de FOD Mobiliteit en Vervoer samen met een kopie van het inschrijvingsbewijs van elk deelnemend voertuig.

 Wat wordt verwacht tijdens deelname aan het project?

1.  Gegevens van het voertuig tijdens deelname aan het project.

De onderneming bezorgt de FOD Mobiliteit en Vervoer halfjaarlijks de geanonimiseerde gegevens die nodig zijn om een analyse te maken van de impact van dit project op de verkeersveiligheid en het leefmilieu.

Het formulier ‘halfjaarlijks rapport’ wordt ingevuld en opgestuurd naar de FOD Mobiliteit en Vervoer.

 Per deelnemend voertuig deelt u de volgende gegevens mee:

         o   Het type voertuig: merk, model, aard van de alternatieve aandrijving, de MTM en het
              laadvermogen.

         o   Het aantal gereden kilometers

         o   Het aantal ritten

         o   Het werkgebiedstype: stedelijk, buitenstedelijk of beide

         o   Vervangt het voertuig een voertuig met verbrandingsmotor of wordt het aanvullend ingezet

         o   Het aantal verkeersongelukken en de aard van het ongeval

2.   Wijziging van de gegevens van de onderneming.

Elke wijziging van de gegevens van de onderneming wordt meegedeeld via het aanvraagformulier.

Een aanvraag tot goedkeuring van een nieuw deelnemend voertuig,  een adreswijziging van de onderneming of een stopzetting van deelname aan het project zijn mogelijke wijzigingen van de gegevens. 

3.   Attest deelname van het voertuig.

Van elk deelnemend voertuig van uw onderneming ontvangt u een attest van deelname met vermelding van het toegelaten type voertuig en de nummerplaat.

Enkel de voertuigen waarvoor het welbepaald attest is opgemaakt, mogen deelnemen aan dit project.  Het attest dient tijdens de duur van het proefproject in de bestelwagen bewaard te worden. 

De aanvraag tot deelname, de wijziging van de gegevens en het halfjaarlijks rapport stuurt u naar de FOD Mobiliteit en Vervoer, City Atrium:

Tav Dienst Certificatie en Toezicht

Vooruitgangstraat 56

1210 Brussel

Vragen over uw aanvraag tot deelname, kunt u richten aan: certdriving@mobilit.fgov.be