STCW-on-WEB (online aanvragen)

Changed
04/06/2024

STCW-on-WEB is de online tool van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de aanvraag van de volgende documenten: 

STCW-on-WEB 

  • De nieuwe STCW-on-Web2  is toegankelijk voor individuele zeevarenden en geregistreerde maritieme organisaties. (Maritieme organisaties sturen een aanvraag voor toegang naar STCW95@mobilit.fgov.be)
    Tip! Gebruik een dummy file wanneer een gevraagd document niet van toepassing is. 
  • STCW-certificaten in digitaal formaat via STCW-on-Web2: Individuele zeevarenden met eID en geregistreerde maritieme organisaties kunnen STCW-certificaten in digitale vorm aanvragen middels de door de zeevarende ondertekende formulieren formulier Handtekening (form Signature) , en indien relevant, formulier Mandaat (form Mandate), op te laden met een certificatieaanvraag in STCW-on-Web2. De digitale certificaten zijn zichtbaar via de applicatie Crewcert. Maritieme organisaties dienen zich vooraf te laten registreren om toegang te krijgen tot Crewcert.
  • e-CoS (electronic Certificate of Service)

Afhalen documenten 

Nadat u de documenten hebt aangevraagd en deze beschikbaar zijn (status ‘Ready’), kunt u ze afhalen op de Dienst Certificatie Zeevarenden Antwerpen (zie contact). U kunt hier terecht tussen 9 en 11.45 uur op maandagdinsdag, donderdag en vrijdag (woensdag gesloten).  

De documenten die door een individuele zeevarende via STCW-on-Web2 werden aangevraagd, worden altijd (tenzij anders gevraagd) verstuurd naar het gekende adres binnen de EU.

Handleiding 

De Quick Start Guide STCW-on-WEB is een handleiding die u helpt met het gebruik van de nieuwe versie STCW-on-WEB. 

Openingsuren STCW-loket 

Maandag: 09:00 tot 11:45

Dinsdag: 09:00 tot 11:45

Woensdag: gesloten 

Donderdag: 09:00 tot 11:45

Vrijdag: 09:00 tot 11:45

Zaterdag en zondag: gesloten

 

 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Scheepvaart  
Certificatie van Zeevarenden Antwerpen (STCW)
Entrepotplaats 1 - bus 7 
2000 Antwerpen
Tel. : +32 (0)3 286 68 90  
E-mail : stcw95@mobilit.fgov.be  
Openingsuren : klik hier