STCW-on-WEB (online aanvragen)

Changed
08/09/2023

STCW-on-WEB is de online tool van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de aanvraag van de volgende documenten: 

STCW-on-WEB 

  • De nieuwe STCW-On-Web2 is toegankelijk voor individuele zeevarenden en geregistreerde maritieme organisaties. (Maritieme organisaties sturen een aanvraag voor toegang naar STCW95@mobilit.fgov.be)
    Tip! Gebruik een dummy file wanneer een gevraagd document niet van toepassing is. 
  • STCW-certificaten in digitaal formaat via STCW-on-Web2: Individuele zeevarenden met eID en geregistreerde maritieme organisaties kunnen STCW-certificaten in digitale vorm aanvragen middels de door de zeevarende ondertekende formulieren formulier Handtekening (form Signature) , en indien relevant, formulier Mandaat (form Mandate), op te laden met een certificatieaanvraag in STCW-on-Web2. De digitale certificaten zijn zichtbaar via de applicatie Crewcert. Maritieme organisaties dienen zich vooraf te laten registreren om toegang te krijgen tot Crewcert.
  • e-CoS (electronic Certificate of Service – elektronisch dienstattest in PDF) 
    • Tip: Als je een foutmelding zou krijgen van Adobe, dan kan je het document downloaden (als je browser dit nog niet gedaan had). In je Downloads kan je het document openen.

Afhalen documenten 

Nadat u de documenten hebt aangevraagd en deze beschikbaar zijn (status ‘Ready’), kunt u ze afhalen op de Dienst Certificatie Zeevarenden Antwerpen (zie contact). U kunt hier terecht tussen 9 en 11.45 uur op maandagdinsdag, donderdag en vrijdag (woensdag gesloten).  

De documenten die door een individuele zeevarende via STCW-on-Web2 werden aangevraagd, worden altijd (tenzij anders gevraagd) verstuurd naar het gekende adres binnen de EU.

Handleiding 

De Quick Start Guide STCW-on-WEB is een handleiding die u helpt met het gebruik van de nieuwe versie STCW-on-WEB. 

Openingsuren STCW-loket 

Maandag: 09:00 tot 11:45

Dinsdag: 09:00 tot 11:45

Woensdag: gesloten 

Donderdag: 09:00 tot 11:45

Vrijdag: 09:00 tot 11:45

Zaterdag en zondag: gesloten

 

 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Scheepvaart  
Certificatie van Zeevarenden Antwerpen (STCW)
Posthoflei 3, 2600 Berchem (BELGIË)  
Tel. : +32 (0)3 286 68 90  
E-mail : stcw95@mobilit.fgov.be  
Openingsuren : klik hier