Kleinzeilerij

Changed
05/05/2023

Met kleinzeilerij bedoelen we elk vaartuig minder dan 6,5m lang, MET zeil, ZONDER kajuit en ZONDER motor.

Registratie kleinzeilerij 

Ieder vaartuig moet verplicht geregistreerd worden, tenzij u enkel vaart op afgesloten wateren. Dan hoeft uw vaartuig NIET geregistreerd te worden. 

Voor de kleinzeilerij is die registratieprocedure eenvoudig: u kan uw registratie volledig digitaal aanvragen en u hoeft slechts drie documenten toe te voegen. Alternatieven worden ook aanvaard. Hieronder kan u de lijst met documenten terugvinden. 

Documenten bij registratiebrief 

Verkorte lijst van documenten toe te voegen bij een registratiebrief kleinzeilerij:

  • Het eigendomsbewijs van het vaartuig/de motor (factuur, verkoopcontract, notarisakte). Het verkoopcontract bevat altijd de volgende elementen: naam, voornaam en volledig adres van de verkoper(s) en de koper(s), datum, prijs, beschrijving van het vaartuig/de motor en de handtekening van alle contractanten.
  • De verklaring van overeenstemming CE voor het pleziervaartuig dat vanaf 16 juni 1998 in de handel werd gebracht of in bedrijf werd gesteld,
  • Een kleurenfoto van het vaartuig (zijaanzicht) als bewijsstuk dat het om een kleinzeilerijvaartuig gaat.

Als een document niet is opgemaakt in het Nederlands, Frans of Duits moet een vertaling worden bijgevoegd. Engels wordt ook aanvaard. 

Retributie en geldigheid 

Retributie

Voor de kleinzeilerij wordt er een kleinere retributie van €32 aangerekend, ook bij de overgang van vlaggenbrief naar registratiebrief.

Deze retributie hoeft u slechts één keer te betalen.

U kunt op meerdere manieren betalen:

  • Betaling met Bancontact, Mister Cash, Maestro, Visa of Mastercard via de online applicatie. 

Geldigheid

De registratiebrief is 5 jaar geldig. Meer info over de geldigheid en het kosteloos vernieuwen van de registratiebrief vind je op de algemene pagina Registratie. 

Aanvraag registratiebrief

Vraag HIER online uw registratiebrief aan.  

Graag aandacht voor volgende zaken:

  • Om het aanvraagformulier te kunnen openen moet u over een recente versie van Adobe Reader beschikken.
  • Om de applicatie te kunnen gebruiken raden we u aan een recente browser versie te gebruiken (Chrome, Firefox, Internet Explorer).
  • De klanten in het bezit van een Belgische identiteitskaart dienen over een elektronische kaartlezer + pincode eID te beschikken om zich te kunnen registreren. 

Bedrijfs- of beroepsmatig gebruik 

Wordt het kleinzeilerij vaartuig ingezet in de uitoefening van een economische activiteit, met of zonder winstoogmerk, door een onderneming of een natuurlijk persoon, ongeacht waar de activiteit wordt uitgeoefend, dan dient er voor het kleinzeilerij vaartuig een ‘registratiebrief bedrijfs- en beroepsmatig gebruik’ te worden aangevraagd.

Dit is bijvoorbeeld van toepassing wanneer de kleinzeilerijvaartuigen gebruikt worden in het kader van het geven van opleidingen, vaarlessen, of wanneer kleinzeilerij vaartuigen worden verhuurd.

Bij het afleveren van de registratiebrief bedrijfs-en beroepsmatig kleinzeilerij wordt ook een Certificaat van Deugdelijkheid meegeleverd. Daarvoor dient geen extra retributie te worden betaald. 

Registratienummer aanbrengen

De registratiebrief die u ontvangt, vermeldt het registratienummer. Dit nummer dient u aan te brengen op de volgende manier: 10cm hoog aan beide zijden van het pleziervaartuig. 

Uitrusting kleinzeilerij 

Voor meer informatie over de uitrusting van kleinzeilerijvaartuigen verwijzen we u graag door naar onze algemene pagina over uitrusting van pleziervaartuigen.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Scheepvaart
Dienst Registratie

E-mail: registration.yachting@mobilit.fgov.be
Tel. : +32 (0)2 277 35 31
Iedere werkdag tussen 9u en 11u30

Voor pleziervaartuigen met een romplengte van meer dan 24 meter geldt een aparte procedure. Daarvoor kunt u contact opnemen met large.yachting@mobilit.fgov.be.