Toezicht op de bescherming van scheepswrakken

Changed
08/08/2022

Het is belangrijk dat scheepswrakken in de Belgische Noordzee goed beschermd blijven, in het bijzonder wanneer ze erkend werden als cultureel erfgoed onder water. Daarom vinden er controles plaats. Indien nodig, kunnen bij inbreuken sancties volgen. 

Acties voor het beschermen van de wrakken  

De vier partners van het Maritiem Informatiekruispunt (Defensie, Scheepvaartpolitie, Douane en DG Scheepvaart) regelen in onderling overleg de handhaving. Zo kunnen zij rond waardevolle wrakken een ABM (automatic behavior monitoring) instellen. Een vaartuig dat zich verdacht gedraagt in de buurt van een wrak, kunnen ze zo gericht inspecteren.  

Ook de Wetenschappelijke Dienst Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) is belast met het toezicht. Het sniffervliegtuig voert controlevluchten uit voor bijvoorbeeld zwaveluitstoot of olieverontreiniging. Daarnaast controleert het of vaartuigen zich houden aan de beschermingsmaatregelen en alleen ankeren waar het mag.  

Om de wrakken optimaal te beschermen, worden indien nodig volgende acties ondernomen: 

  • aan boord gaan van verdachte vaartuigen zowel in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) als in onze territoriale wateren en in de Belgische havens 
  • goederen in beslag nemen 
  • inbeslagname van het vaartuig dat gebruikt werd om naar het wrak te varen  

Er worden indien nodig pv’s opgesteld die een bijzondere bewijswaarde krijgen tot het tegendeel bewezen is. Deze bewijswaarde wordt gemotiveerd doordat de eigenaar of exploitant van een schip verantwoordelijk is voor wat zich aan boord van het schip bevindt. 

Sancties 

De sancties bij een inbreuk zijn tweeledig:  

Als er bewust acties op erfgoed plaatsvinden om deze te bergen of te verduisteren (diefstal, plundering), dan wordt dit bestraft door de strafrechter met een boete die kan oplopen tot 160.000 euro.  

Voor overtredingen van de beschermingsmaatregelen, zoals ankeren waar het verboden is of duiken zonder melding, wordt een administratieve geldboete opgelegd.