Passagiersrechten

Changed
06/04/2023

Europa wil meer kwaliteit voor het passagiersvervoer over zee en over de Europese binnenwateren. Om die kwaliteit te bevorderen beschermt Europa de scheepspassagier met een aantal rechten.

Overzicht (PDF, 538.62 KB)

Passagiersrechten

De scheepspassagier heeft sinds eind 2012 volgende rechten:

 • recht op toegang tot het vervoer zonder discriminatie.
 • recht op informatie over zijn reis, over reisverstoringen, over zijn rechten als passagier.
 • recht op compensatie voor het ongemak van een vertraging of annulatie van een scheepsreis. Deze compensatie kan zijn: zorg en bijstand tijdens het wachten, volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de reiskosten, de mogelijkheid kosteloos alternatief vervoer te gebruiken.
 • recht op een vlotte behandeling van zijn klacht.
 • recht op de goede handhaving van zijn rechten.

Bij ongeval heeft de scheepspassagier recht op o.m.:

 • financiële vergoeding,  eventueel met voorschot
 • verhaal tegen de verzekeraar van de vervoerder
 • correcte informatie over zijn rechten bij ongeval.

Passagiers met beperkte mobiliteit

Burgers met beperkte mobiliteit moeten dezelfde mogelijkheden hebben tot reizen als alle andere burgers. Voor hen gelden de volgende bijkomende passagiersrechten:

 • recht op toegang tot het vervoer zonder discriminatie om reden van handicap of beperkte mobiliteit,
 • recht op speciale, kosteloze bijstand in havens en aan boord van schepen,
 • recht op schadevergoeding bij verlies of schade aan mobiliteitshulpmiddelen

Info en klachten

De rechten van de scheepsvaartpassagiers zijn vastgelegd in:

 • Verordening (EU) nr.1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004.
 • Verordening (EG) nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen.

Onderaan kunt u deze wetteksten downloaden alsook een samenvatting hiervan.

Als u meent dat uw rechten als scheepspassagier niet nageleefd zijn, kunt u een klacht indienen. U doet dat in eerste instantie bij de vervoerder of de terminalexploitant. Gaat u niet akkoord met hun antwoord op uw klacht, dan kan u zich via onderstaand e-mailadres wenden tot de Nationale handhavingsinstantie bij de FOD Mobiliteit en Vervoer. Deze instantie waakt erover dat de Europese Verordeningen voor scheepspassagiersrechten nageleefd worden.

Mobiele applicatie

Alle informatie over passagiersrechten kan via een kosteloze applicatie op smartphones worden gedownload. 
"Uw rechten als reiziger": download de app ( Google AndroidiPhoneiPad,  Windows Phone )

Contact

Via mail: waterborne.passengerrights@mobilit.fgov.be(link stuurt een e-mail)

Telefonisch: +32 (0)2 277 33 93

Contact

Contact Fields

logo your Europe

 

 

 

 

 

Help us improve