Scheepvaartroutes Noordzee

Changed
09/08/2022

Sinds 2017 gelden nieuwe scheepvaartroutes op het Belgische en het Nederlandse (zuidelijke) deel van de Noordzee. Deze routes hebben verschillende voordelen:

 • verbeterde veiligheid van het scheepvaartverkeer
 • minder risico op milieuverontreiniging
 • vlotter bereikbare en veiligere havens
 • efficiënt gebruik van de ruimte op de Noordzee

Waarom nieuwe scheepvaartroutes?

De Noordzee is een van de drukst bevaren én meest benutte zeeën ter wereld. Om de doorstroom van scheepvaart in deze gebieden te verbeteren, pasten Nederland en België de scheepvaartroutes samen aan. De reden voor de aanpassing van deze routes was om:

 • gebieden zonder routering op te vullen, waardoor een onafgebroken routeringsstelsel van Frankrijk tot Duitsland ontstond
 • schepen te helpen bij de navigatie, wat zorgt voor meer veiligheid en minder milieuverontreiniging
 • de doorstroming te verbeteren, omdat activiteiten die de scheepvaart verhinderen, verboden zijn op de nieuwe routes

Voordelen van de scheepvaartroutes

 • Aanbod van aanbevolen scheepvaartroutes rond de windmolenparken en vaarmogelijkheden door Nederlandse windmolenparken.
 • Een scheiding van inkomend en uitgaand verkeer nabij voorzorgsgebieden en de verkeersscheidingstelsels. Voorzorgsgebieden zijn gebieden waar schepen met bijzondere voorzichtigheid moeten navigeren om het risico op een ongeval op zee te verminderen. Een verkeersscheidingsstelsel is een door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) ingesteld routeringssysteem.
 • Voorzien van voorzorgsgebieden (precautionary area) in drukke gebieden.
 • Organisatie en optimalisatie van het verkeer rond beloodingsgebieden en aansluitende routes.
 • Aanpassing van ankergebieden.

Via onderstaande kaarten krijgt u een idee van de Belgische scheepvaartroutes die zijn aangemeld bij de IMO. Dit geeft een goed beeld van waar ze zich bevinden. Binnen scheepvaart moet u wel de officiële zeekaarten met scheepvaartroutes gebruiken.

Belgische scheepvaartroutes Belgische scheepvaartroutes

Hieronder vindt u de kaart uit het Belgische Mariene Ruimtelijke Plan (MRP) met alle scheepvaartroutes. Let op, dit zijn alle routes zoals ze zijn voorbehouden in het MRP, dit zijn meer routes dan de routes die zijn aangemeld bij de IMO.

Belgische Mariene Ruimtelijke Plan

Regels voor varen in windmolenparken

Naast het vastleggen van de nieuwe scheepvaartroutes, hebben België en Nederland afspraken gemaakt over de doorvaart van windmolenparken:

 • Kleine schepen (kleiner dan 24 meter) mogen onder voorwaarden door Nederlandse windmolenparken varen.
 • Alle Belgische windmolenparken zijn gesloten voor doorvaart.
 • In het Nederlandse windenergiegebied Borssele is een scheepvaartcorridor opgenomen waarin schepen kleiner dan 45 meter mogen varen.

Aanschaf van zeekaarten

Nieuwe (gedrukte) zeekaarten en ENC’s (Electronic Navigational Chart ofwel elektronische navigatiekaarten) zijn via de gebruikelijke kanalen te koop. Zorg dat u deze kaarten aan boord hebt.

Voor aanloop Westerschelde

Voor doorgaand verkeer en routeplanning

NL/BA 110 (INT 1473)

NL 1970

NL/BA 116 (INT1477)

NL 1035 (INT 1046)

NL/BA 120 (INT 1479)

 

BE 102 (INT 1480)

 

BE 101 (INT 1474)

 

BE D11

 

Deep Draught Planning Guide:

HP 8

Voor kleine scheepvaart en recreatievaart:

NL 1801

Meer informatie

Alle Belgische en Nederlandse activiteiten op de Noordzee staan aangeduid op de (nationale) Mariene Ruimtelijke Planningen.