Scheepvaart

Storm op zee: nieuwe studie moet veiligheid rond windmolenparken verbeteren

Tijdens de storm Eunice in 2022 raakten verschillende schepen op de Noordzee in moeilijkheden. Eén van die vaartuigen, een chemicaltanker, kwam daarbij terecht in een windmolenpark en kon maar nipt een botsing met een windmolen vermijden. Dit voorval benadrukte dat de risico’s van een aanvaring reëel zijn. Gelet op de potentiële impact op de veiligheid en het milieu van dergelijke incidenten, slaan de FOD Volksgezondheid en de FOD Mobiliteit en Vervoer de handen in elkaar voor een nieuwe studie om in de toekomst dergelijke incidenten te voorkomen en om de gevolgen te beperken als er toch iets misgaat.

Een groeiend aantal windmolens

Ongeveer 8% van de Belgische elektriciteitsvraag werd afgelopen jaar voorzien door offshore windenergie. Dat is groene stroom voor bijna 2 miljoen Belgische huishoudens. Dat aandeel moet de komende jaren nog stijgen. Daarom zijn er bijkomende windmolens en een energie-eiland gepland in de Prinses Elisabethzone, die tegen 2030 operationeel moet zijn. Er zal dus nog heel wat infrastructuur bijkomen in onze Noordzee.

Een uitdaging voor de veiligheid

De toename van de infrastructuur in de Noordzee heeft echter ook een keerzijde, want ze kan de veiligheid op zee in het gedrang brengen. In België ging het vorig jaar tijdens storm Eunice al eens bijna mis en kon een botsing tussen een chemicaltanker en een windmolen nipt vermeden worden. In Duitsland raakte een schip in april van dit jaar een windturbine. Aanvaringen leiden tot materiële schade, milieuverontreiniging en gevaarlijke situaties voor scheepsbemanning en personeel op offshore platformen en moeten dus vermeden worden.

Studie moet de veiligheid verhogen

Er is dus nood aan bijkomende maatregelen om de veiligheid te garanderen rond bestaande en toekomstige infrastructuur in onze Noordzee bij uitzonderlijke weersomstandigheden. Daarom neemt FOD Volksgezondheid, in samenwerking met FOD Mobiliteit, het initiatief voor een studie die die maatregelen moet definiëren.

Concreet heeft de studie als doel om:

  1. De schepen te identificeren met het hoogste risico om in moeilijkheden te komen bij uitzonderlijke weersomstandigheden, zoals zware stormen met windkracht 10.
  2. Mitigerende maatregelen te onderzoeken om risico's te beperken en incidenten te voorkomen.
  3. Adaptieve maatregelen te onderzoeken om de impact op het milieu te verminderen en menselijke slachtoffers te voorkomen bij een incident.
  4. Aanvullende expertise en maatregelen te bieden om een nauwkeurig beeld te krijgen van de uitdagingen en opties voor scheepvaart in extreme weersomstandigheden in de Belgische Noordzee.
  5. Via een benchmarkstudie te leren van de aanpak in andere landen. Welke maatregelen worden er in het buitenland genomen en wat is het effect ervan?

Voor de uitvoering van de studie zoekt de federale overheid nog een partner. Het bestek is terug te vinden via het e-Procurementplatform. Kandidaten kunnen zich melden tot en met 30 augustus.