Scheepvaart

Noordzeelanden bundelen krachten rond autonome scheepvaart

Autonome scheepvaart klinkt misschien futuristisch, maar de eerste vaartuigen varen vandaag al rond op onze Noordzee en de binnenwateren. Wanneer vaartuigen op de Noordzee naar het buitenland willen varen, wordt dat bemoeilijkt door de uiteenlopende regelgeving in de Noordzeelanden. België wil samen met het Verenigd Koninkrijk en Denemarken de sector beter ondersteunen om de weg naar technologische vooruitgang te vereenvoudigen. Daarom ondertekenden ze op 14 september een intentieverklaring om nauwer samen te werken rond autonome scheepvaart in de Noordzee.

Op koers naar autonome scheepvaart

Autonome scheepvaart is in volle ontwikkeling. In het Belgische deel van de Noordzee kregen al 10 projecten een vergunning sinds 2019, verschillende andere projecten zijn nog gepland. Meestal gaat het om testvaarten, maar sinds het begin van 2023 leverde de FOD Mobiliteit en Vervoer ook de eerste 2 commerciële vergunningen af. Autonome vaartuigen worden nu al ingezet bij het onderhoud van windmolenparken of bij onderzoek. In de toekomst zullen ze ook passagiers en goederen kunnen vervoeren.

Uiteenlopende regelgeving

Momenteel hanteren de Noordzeelanden uiteenlopende nationale regelgeving rond autonome scheepvaart. Dat zorgt voor de nodige uitdagingen. Het is zowel voor de landen zelf als voor de industrie niet altijd duidelijk welke regels er waar gelden. Bovendien worden steeds meer projecten over de landsgrenzen heen uitgevoerd. Aangezien voor grensoverschrijdende projecten in elk land apart een aanvraag ingediend moet worden, zorgt de uiteenlopende regelgeving voor extra administratie. Het beperkt ook de flexibiliteit: een project kan niet op het laatste moment verder varen naar een ander land, want daar moet het voldoen aan andere eisen.

Verbeterde samenwerking

Om een einde te maken aan die complexe situatie, ondertekende België vandaag een Memorandum van Overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Met deze formele intentieverklaring geven de Noordzeelanden aan beter samen te willen werken op het gebied van autonome scheepvaart. Concreet zullen ze, waar mogelijk, hun regelgeving op elkaar afstemmen en procedures voor de aanvraag van vaarvergunningen harmoniseren. Bovendien hebben ze afgesproken om meer kennis uit te wisselen. Na elk project zullen ze bijvoorbeeld samenkomen om waardevolle praktijkervaringen uit te wisselen. Aangezien autonome scheepvaart een zeer recent fenomeen is, zijn praktijkervaringen bijzonder waardevol. Met de expertise die de Noordzeelanden zo opbouwen, kunnen ze op Europees en mondiaal niveau mee het beleid vormgeven.

Noordzee als proeftuin

België is een sterke speler in de maritieme sector en wil de scheepvaart van de toekomst faciliteren. Dankzij dit Memorandum van Overeenstemming zal het voor de industrie eenvoudiger en aantrekkelijker worden om autonome vaartuigen in de Noordzee te testen en in te zetten. Zo wordt de Noordzee tot een echte proeftuin voor autonome scheepvaart.
 

Lees het volledige Memorandum van Overeenstemming.