Scheepvaart

Nieuwe samenstelling en werking binnen Cel Maritieme Beveiliging

Zopas verscheen het nieuwe Koninklijke Besluit (KB) dat de werking van de Cel Maritieme Beveiliging binnen DG Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer bevordert. In het KB wordt de samenstelling en werking van de NAMB en de LCMB, twee organen binnen de Cel Maritieme Beveiliging aangepast met als doel de veiligheid van en binnen de havens en havenfaciliteiten te verbeteren.

Nieuwe samenstelling NAMB

De Cel Maritieme Beveiliging staat in voor de dagelijkse werking en opvolging van de Nationale Autoriteit voor Maritieme Beveiliging (NAMB), een overlegorgaan dat geleid wordt door de directeur-generaal van DG Scheepvaart.

De NAMB volgt de beveiliging in de havens en havenfaciliteiten op en voorziet verbetering waar nodig.

Vanaf nu bestaat de NAMB uit DG Scheepvaart, het Nationaal Crisiscentrum (NCCN), de Veiligheid van de Staat, de Douane, Defensie, de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV), het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) en de Scheepvaartpolitie.

Lokale Comités

De NAMB werkt nauw samen met de Lokale Comités voor Maritieme Beveiliging (LCMB) die georganiseerd worden per haven, en een lokale weerspiegeling vormen van de NAMB.

Vanaf nu worden de leden binnen de NAMB en LCMB’s benoemd nadat ze verplicht gescreend werden en opleidingen gevolgd hebben. Zo is veiligheid en professionaliteit verzekerd op een hoog niveau.

Havenbeveiligingsplan

Ook het havenbeveiligingsplan wordt in het KB geoptimaliseerd. Het plan zorgt voor coördinatie tussen beveiligingsmaatregelen voor gebieden met verschillende beveiligingskenmerken en integreert de opgestelde beveiligingsplannen van havenfaciliteiten.

Ook voorziet het havenbeveiligingsplan in een betere communicatie met autoriteiten en controlediensten ter plaatse. Zo wordt alle relevante informatie rond beveiligingsincidenten sneller en correcter doorgegeven binnen de NAMB, LCMB, de havens en havenfaciliteiten.  Het havenbeveiligingsplan wordt dan ook geïntegreerd in andere veiligheidsplannen.