Home

Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU

Elk half jaar is een andere lidstaat voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Tijdens deze periode zit dat land de vergaderingen op alle niveaus binnen de Raad voor en helpt zo het wetgevingsproces van de EU vlot te laten verlopen.

Van 1 januari tot 30 juni 2024 zal België voor de dertiende keer in zijn geschiedenis het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleden. België volgt Spanje op en gaat Hongarije voor. Het vormt met die landen een trio waarvan het programma gezamenlijk wordt opgesteld.

De organisatie van een EU-voorzitterschap vraagt de inzet van alle Belgische overheidsdiensten. Op het vlak van mobiliteit en transport ondersteunt de FOD Mobiliteit en Vervoer de kabinetten van de betrokken ministers en de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU bij de uitvoering van alle taken die aan het Belgische voorzitterschap zijn toegewezen.

Het Belgisch voorzitterschap zal in het teken staan van de Europese verkiezingen, die op dezelfde dag zullen plaatsvinden als onze regionale en federale verkiezingen: 9 juni 2024. Het Belgisch voorzitterschap zal er op gebrand zijn om zoveel mogelijk dossiers af te ronden en de toekomst van de Unie voor te bereiden.
 

Belgische vervoersprioriteiten

De transportprioriteiten van het Belgisch Voorzitterschap en de Permanente Vertegenwoordiging liggen in lijn met de "Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit" van de Europese Commissie. De nadruk zal liggen op het koolstofvrij maken van de sector en het promoten van duurzame transportmodi. De politieke prioriteiten zijn duurzame mobiliteit (modal shift en actieve mobiliteit) en intelligente mobiliteit (innovatie en digitale transitie), respect voor sociale rechten en veilige en efficiënte transportsystemen (weg en zee). Fietsen zal een bijzonder aandachtspunt zijn van de Informele Raad.

Naast deze algemene vervoersprioriteiten onthulde de federale minister voor Mobiliteit op 8 december de belangrijkste wetgevingsdossiers die het voorzitterschap op de agenda van de Transportsector van de EU-Raad zal zetten. Vervoer over land en intermodaliteit hebben de hoogste prioriteit. Het gaat onder meer om het spoorcapaciteitsinitiatief, trialoogonderhandelingen over het verkeersveiligheid, gewichten en afmetingen van voertuigen, maar ook over gecombineerd vervoer, trialogen over het TEN-T netwerk en de passagiersrechten. Ook belangrijk: de maritieme dossiers - met de veiligheid op zee - en voor de luchtvaart de trialogen over het gemeenschappelijk Europees luchtruim.

Meer weten? Je kan de video van de lancering van het Belgisch voorzitterschap door de eerste minister hier (her)bekijken: #EU2024BE | Kick-off evenement | Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie 2024 - YouTube
 

Onze evenementen

23/02/2024 High-level Conference on Road Control
08/03/2024 Brussels Conference on the Wellbeing of Seafarers
18/03/2024 EU dialogue on end-of-life recreational craft
02/04/2024 High Level Rail Event: “Paving the way for modal shift and green freight in the European railway network”

03/04/2024

04/04/2024

Informele Raad van de ministers van Vervoer
09/04/2024 Aviation Conference: Europe's Flight Plan to a Sustainable Future
10/04/2024 U-space in Practice: From Lessons Learned to Future Challenges
06/06/2024 “Transporting the future: how automation is transforming society”

Meer weten